زینب(س)، الگوی مردان و زنان عالم

01 شهریور 1399

 

 

حضرت زینب کبرى‌(س) با این عده‌ ناهمگون و غیر قابل اعتماد مواجه است (هنگامه ایراد خطبه در کوفه) اما اینجور محکم حرف می‌زند. او زن تاریخ است؛ این زن، دیگر ضعیفه نیست.

نمی‌شود زن را ضعیفه دانست. این جوهر زنانه‌ مؤمن، اینجور خودش را در شرائط دشوار نشان می‌دهد.این زن است که الگوست؛ الگو براى همه‌ مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم. 

مقام معظم رهبری، اردیبهشت ۸۹

 

 

دیدگاهتان را بنویسید