#تربیت فرزند

تربیت کودکان صالح

15 شهریور 1399

عجولانه و سریع درباره رفتار کودک قضاوت نکنید. اگر برای شما حقیقت امر معلوم شد سر حرفتان بایستید. اگر تهدید می کنید باید آمادگی عملی کردن تهدیدتان را داشته باشید؛ مثلًا، اگر از فرزندتان می خواهید که دست از کاری بردارد باید کاملًا پی گیری کنید و وادارش نمایید که دست از آن کار بردارد. این به او می آموزد که شما جدی هستید و بیهوده حرف نمی زنید. متأسفانه بعضی از والدین بچه ها را طوری بار می آورند که برای آنها «نه» به معنای آن است که باشد.. . بکن!

#تربیت فرزند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید