پاسخ جالب به این سوال: در قیامت خانم های بدحجاب رو از موهاشون آویزون میکنن، این خدا، خدای مهربونیه؟!

پاسخ شبهات حجاب
22 شهریور 1399

 

🎥🔺اون دنیا خانم های بدحجاب و بی حجاب رو از موهاشون آویزون میکنن و شکنجه میدن؟

 پاسخ جالب #دکتر_غلامی

 

دیدگاهتان را بنویسید