#تربیت فرزند

نکته ای برای تربیت فرزندان صالح

29 شهریور 1399

وقتی که فرزند شما کاری را که از او خواسته اید انجام می دهد، خرسندی خودتان را آشکار سازید، زیرا تحسین و قدردانی و تشویق از کودک بی نهایت برای او مهم و جالب است. و وقتی که فرزندتان از انجام کاری که منعش کرده اید، خودداری می کند و یا وقتی او را به کاری وادار می کنید، به حرفتان گوش می دهد، اگر با کلمات محبت آمیز اظهانظر کنید که چه فرزند خوبی بوده است، او را یاری و کمک کرده اید تا رفتار درست را بیاموزد.

#تریبت فرزند

 

دیدگاهتان را بنویسید