#تربیت فرزند

نکاته ای مهم برای تربیت فرزند

29 شهریور 1399

سعی کنید منطقی باشید، وگرنه فرزندتان گیج می شود و ممکن است خواسته های شما را بی اساس تلقی کند؛ مثلًا، اگر یک روز به او اجازه دهید فلان کار را بکند و یا فلان جا برود و یا دوستش را به خانه بیاورد، ولی روز بعد بگویید که حق ندارد این کارها را بکند، فرزندتان منطقی را که در پشت تقاضای شماست، نخواهد آموخت. بنابراین باید از ابتدا فکر کرده و سنجیده سخن بگویید تا رأی خود را دائماً تغییر ندهید. همچنین وقتی که پدر و مادر درباره این که چه کاری مجاز اتس و چه کاری مجاز نیست با هم توافق نداشته باشند، کودک شروع می کند به این که از یکی به ضد دیگری جانبداری کند، لذا لازم است که والدین در مقابل فرزندشان جبهه گیری یکسان و پایداری داشته باشند تا فرزند بداند که از او چه انتظاری دارند.

#تربیت فرزند

 

دیدگاهتان را بنویسید