وقتی زنان درکشور پِرو حجابی شبیه چادر داشتند؟!

مجموعه حجاب در دنیا
12 مهر 1399

 

 

زنان در طول تاریخ دارای پوشش مناسب و حجاب بودند و بسبار جالب است که این پوشش در بعضی از کشورها شبیه چادر زنان ایرانی بوده ….

 

 

دیدگاهتان را بنویسید