شهید مدافع حرم

۲۰ آبان ۱۳۹۶

  شهید مدافع حرم محمد هادی دوالفقاری: من مطمئن هستم چشمی که به نگاه حرام عادت کنه خیلی چیزها رو از دست میده . چشم گنهکار لایق شهادت نمیشه.

 

شهید مدافع حرم محمد هادی دوالفقاری:

من مطمئن هستم چشمی که به نگاه حرام عادت کنه خیلی چیزها رو از دست میده .

چشم گنهکار لایق شهادت نمیشه.

پاسخ دهید