روز جهانی حجاب

روز حجاب هرساله اول فوریه برابر با دوازده بهمن با هدف شناخت و آگاهی بیشتر زنان با حجاب اسلامی در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید