خوانندگی زنان؟!

۰۷ دی ۱۳۹۶

چندی است در ایران موضوع خوانندگی زنان مطرح است اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید طرح این موضوع پیش پا افتاده ای است که هیچ ارتباطی به بحث حقوق زنان ندارد و این کوته فکری است که مسئله ای که جزء بدیهیات فرهنگی است را آنقدر مهم جلوه دهیم ولی متاسفانه دشمنان از سال‌های قبل روی این موضوع برنامه ریزی کرده اند و برخی از کوته نظران در دام این نقشه شوم افتاده اند.

حسن پور ادامه داد: آنها با ارائه برنامه‌های ماهواره‌ای مانند آکادمی‌ها و یا مسابقات خوانندگی و یا پخش کنسرت‌های زنان ایرانی این موضوع را مطرح و بستر جامعه را مهیا برای طرح این پرسش کردند که چرا زنان ایران حق خوانندگی ندارند؟ مسئله ساده و بدیهی که در برابر جایگاه مهم زنان اصلا جای بحث و گفت و گو ندارد و حال شاهدیم که متاسفانه در فضای مجازی کمپین‌هایی تشکیل می شود و مخاطبانی ساده لوح بازیگران بازیگردان‌های غربی می‌شوند و با افتخار، ساده لوحی خود را آزادی می پندارند.

وی خاطرنشان کرد: در شبکه‌های ماهواره ای نیز تبلیغاتی در این مورد می‌شود و مستنداتی ساخته می‌شود که گویا زنان ایران در بدترین شرایط آزادی قرار دارند به راستی اگر این موضوع در بوق و کرنا نمی شد باز هم برای زنان ما مهم جلوه می کرد! موضوعی که هم سبقه دینی و هم سبقه ملی دارد و موضوعات مهم دیگری وجود دارد که بایستی در حوزه زنان پیگیری شود.

 

پاسخی بگذارید