غیرت و عفت

غیرت و عفت
۱۵ دی ۱۳۹۶

مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن، زمان تشیع و تدفینم گریه نکن،

زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن

فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش کنند و زنان ما عفت را

شهید سعید زقاقی

دیدگاهتان را بنویسید