شهید تقی سیفی

۰۷ بهمن ۱۳۹۶
شهید تقی سیفی: خواهران در حجاب و برادران در نگاه می توانند شیطان را سرکوب کنند.

شهید تقی سیفی:

خواهران در حجاب و برادران در نگاه می توانند شیطان را سرکوب کنند.

 

 

 

تولیدی : سایت باحجاب

دیدگاهتان را بنویسید