برادرم نگاهت

۲۵ بهمن ۱۳۹۶
ای فرزند آدم!  اگر چشمت بخواهد تو را به سوی حرام ببرد من پلک هد را در اختیار تو قرار داده ام ، آنها را فرو بند!

 

رسول اکرم فرمودند:

خداوند می فرمایند:

ای فرزند آدم!

اگر چشمت بخواهد تو را به سوی حرام ببرد من پلک هد را در اختیار تو قرار داده ام ، آنها را فرو بند!

 

دیدگاهتان را بنویسید