پیشنهاد عملی برای باحجاب شدن کودکان

از تاثیرات اطرافیان غافل نشوید
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
از تاثیرات اطرافیان غافل نشوید

حجاب شرعی اطرافیان شما چگونه است؟
این خیلی مهم است که شما با کسانی بیش تر رفت و آمد داشته باشید که حجاب متناسبی دارند و می توانند برای دختر شما که در آستانه سن تکلیف است الگو باشند، گروه هم بازی های هم مهم اند، آن ها هم باید به حجاب تمایل داشته باشند. انتخاب مدرسه اینجا اهمیت میدا میکند.چرا که دوستان دخترتان اگر در محیطی فارق از تقیدات مذهبی باشند، شما نمی توانید او را مجبور به داشتن تقیدات کنید، ولی مدرسه ای که نکات ظریف دینی را به بچه ها یاد می دهد و به رعایت آن حساس است، تاثیری به مراتب بهتر می تواند داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید