پیشنهاد عملی برای با حجاب شدن کودکان

۱۳ اسفند ۱۳۹۶
ماهواره را از خانه خود حذف کنید

ماهواره را از خانه حذف کنید نگذارید چشم فرزندتان به عریانی و عشوه گری های زنانه عادت کند.

 

تولیدی سایت باحجاب

دیدگاهتان را بنویسید