چادرانه

04 اکتبر 2017

 

چادر
ترنم عطر یاس
در فضای غبار آلود

دیدگاهتان را بنویسید