چادرانه

۱۲ مهر ۱۳۹۶

 

چادر
ترنم عطر یاس
در فضای غبار آلود

دیدگاهتان را بنویسید