لوازم تحریر هویت ساز/موشن گرافیک

۲۰ اسفند ۱۳۹۶

هردانش ‏آموز(مخصوصاً دانش‌آموز دبستانی) به طور متوسط ۱۲۰۰ بار در سال جلد هرکدام از دفترهایش را می‏ بیند؛ اگر ۱۲۰۰ بار صحنه‌‌ای مقابل ما تکرار شود چه رخ می‏ دهد؟؟؟؟؟ یا فکر با آن شکل می‌گیرد یا مانند خاطره‏‌ای پابرجا باقی می‏ ماند.

 

پاسخی بگذارید