طلا ممنوع

۱۴ خرداد ۱۳۹۸
اما صادق علیه السلام فرمودند: خداوند چون طلا را در دنیا زینت زنان قرار داده است، پشیدن آن برای مردان و نماز خواندن با آن حرام شده است.

یک مورد که مردان مسلمان باید در خصوص پوشش رعایت کنند استفاده تکردن از انگشتر،گردنبند،ساعت، دست بند یا هر چیز دیگری از جنس طلا ست. به طور کلی پوشیدن چیزی از جنس طلا برای مردان در هیچ حالی جایز نیست و نماز با آن بنا بر احتیاط واجب باطل است.

 

اما صادق علیه السلام فرمودند:

خداوند چون طلا را در دنیا زینت زنان قرار داده است، پشیدن آن برای مردان و نماز خواندن با آن حرام شده است.

 

پاسخی بگذارید