خیاط

۲۰ اسفند ۱۳۹۶
خیاط هر کوکی که پای چادرم زد گویی دلم هم با دل زهرا گره خورد

دیدگاهتان را بنویسید