پیشنهاد عملی برای باحجاب شدن کودکان

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
سلیقه خودتان را تحمیل نکنید

سلیقه خودتان را به هیچ عنوات به دخترتان تحمیل نکنید .

تنها شرط شما پوشش اسلامی است. از او برای خریداری پوشش نظرخواهی و از حجاب اش تعریف کنید. هزینه کردن خانواده و اختصاص وقت به این امر خیلی مهم و نتیجه بخش خواهد بود.چادرهای آستین دار ،ساق دست های توری و رنگی ،مقنعه هی مدل جدید و دیگر اقلام جدید بازار رضایت او را از داشتن حجاب بیشتر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید