با نگاه حرام

۲۲ اسفند ۱۳۹۶
با نگاه حرام تخم شهوت را در دل می کارید. امام صادق علیه السلام

اما علی علیه السلام:

در بدن عضوی کم سپاس تر از چشم نیست. پس خواهش آن را بر آوره نسازید، که شما را از یاد خدای عزوجل باز می دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید