پیشنهاد عملی برای باحجاب شدن کودکان

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نقاط قوت و ضعف او را با حجاب بررسی کنید

هر سال روز جشن تکلیف دخترتان به او یادآوری کنید که در طول سال گذشته، در چه زمینه هایی قوت یا ضعفی داشته و قرار است چگونه باشد. چشم اندازی که برای او تعریف می کنید، ب او در خوب بودن و خوب ماندن کمک بسزایی خواهد کرد.

 

 

پاسخی بگذارید