پیشنهاد عملی برای باحجاب شدن کودکان

۲۹ اسفند ۱۳۹۶
فرزندتان را با زندگی اولیای دین آشنا کنید

اولیای دین را به زبان ساده معرفی کنیم. ارتباط فرزندان با اولیای دینی، آن ها را در پایبندی به ارزش ها حفظ خواهد کرد. اگر اهمیت اولیای دین و امامان برای او جا بیفتند، فرزندتان بی آن که شما اصرار کنید، به آنان تاسی و در امر حجاب هم به آن ها رجوع می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید