دست دادن به نامحرم

۱۱ فروردین ۱۳۹۷
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر کس با زنی که با او محرم نیست، دست بدهد. بدون تردید به غضب و خشم خداوند عزوجل رو کرده و آن را برای خود خواسته است.

دیدگاهتان را بنویسید