خاطه ای تکان دهنده از شهید خلیلی

۱۴ فروردین ۱۳۹۷
من از ناموس شما دفاع کردم.

وقتی ضارب علی را با چاقو زد ما پیکر غرق خونش رو به کناری کشیدیم.

پیرمردی آمد و گفت: خوب شد همین رو می خواستی؟

به تو چه ربطی داشت؟ چرا دخالت کردی؟

علی با صدای ضعیف گفت:

حاج آقا فکر کردم دختر شماست

من از ناموس شما دفاع کردم.

دیدگاهتان را بنویسید

  1. نفس گفت:

    ایشان شهید مدافع حرم رسول خلیلی هستند؟