خاطره ای از شهید دیالمه

۱۸ فروردین ۱۳۹۷
من تا حالا این حقیقت را نمی دانستم

خانمی وسط جلسه با پرخاشگری به حجاب اعتراض کرد

دیالمه انقدر خوب جوابش را داد که همان لحظه روسریش را کشید جلو و گفت:

من تا حالا این حقیقت را نمی دانستم

دیدگاهتان را بنویسید

  1. نفس گفت:

    لطفا کامل تر بنویسد.. و از شهیدان بیشتر پست بگذارید