نظر دختر رهیافته هلندی در مورد حجاب

۰۱ فروردین ۱۳۹۷
اوا، دوست هلندی من است که چهار سالیست مسلمان شده. او در مورد خودش می‌گوید : با لطف خداوند، تحقیق و تفکر در مورد دین اسلام، آنرا پذیرفتم و مسلمان شدم

به گزارش باحجاب،منصوره معتمدی که مدتی در ایران خبرنگار بوده در اینستاگرامش نوشت:

▪اوا، دوست هلندی من است که چهار سالیست مسلمان شده.
او در مورد خودش می‌گوید : با لطف خداوند، تحقیق و تفکر در مورد دین اسلام، آنرا پذیرفتم و مسلمان شدم
اوا، در مورد حجاب زن و دلیل ضرورت آن اینگونه می‌گوید:
حجاب یک قدرت است
قدرتی که مانع نگاه مادی گرا و جسمی میشود
قدرتی که باعث میشود به دینت افتخار کنی
قدرتی که خودت را وقف خدای خود کنی
قدرتی که از برده بودن تو برای رسانه هایی که غرق در نشان دادن زن به عنوان یک بدن هستند، جلوگیری میکند
قدرتی که باعث اصیل بودنت میشود
و حجاب قدرت است
چون می دانیم تا وقتی از خدا اطاعت کنیم همیشه با ما خواهد بود

منبع: رهیافته

دیدگاهتان را بنویسید