با چشم پوشی از این گناه، راه صد ساله را یک شبه طی کنید

خیلی با توجه گفتم یا الله یا الله… به محض تکرار این عبارات صدایی شنیدم که از همه طرف شنیده می شد به اطرافم نگاه کردم. صدا از همه سنگریزه های بیابان و درخت ها و کوه می آمد!!! همه می گفتند: سبوح القدوس و رب الملائکه والروح… از آن موقع کم کم درهایی از عالم بالا به روی من باز شد…
29 فروردین 1399

بزرگی می فرمودند: «شیطان این دشمن قسم خورده انسان ها، جزءِ به روزترین ها است و با ابزارها و امکانات هر عصری شرایط گناه، فریب و امتحان را برای انسان های آن عصر فراهم می کند.»

 
 

اما گناهی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن امکانات و پیشرفت های بشری، همواره موردِ ابتلاترین گناهان در همه اعصار بوده و با وجود آن شیطان هیچ گاه از فریب انسان ها ناامید نشده است.

 

معصیتی که ارتکاب آن، چه انسان های بزرگی همچون «برصیصا های عابد» را از اوج بندگی خداوند به حضیض بردگی شیطان واداشته و در مقابل، خودداری و سربلند بیرون آمدن از آن، نقطه عطفی برای عروج خیلی از بزرگان بوده است؛ به طوری که گویی جایزه و پاداش این امتحان بسیار بزرگ است و آن امتحان چیزی نیست جز امتحان «نگاه به نامحرم و پاکدامنی.»

 

در این نوشتار به برخی از این بزرگان اشاره می کنیم که هر کدام به شکلی خاص در معرض ابتلا به این گناه قرار گرفتند و با طلب یاری از خداوند و زدن دست رد به سینه شیطان، از این امتحان سر بلند بیرون آمدند و هر یک بنا بر شرایط خود به جایگاه بزرگی رسیدند که هر انسانی را به تأمل وا می دارد که چشم پوشی از این گناه تا چه اندازه در نزد خداوند ارزشمند است و دارای آثار، برکات و پاداش های عظیمی است. پاداشی از عزیزی مصر تا شهادت در راه خداوند.

 

 

با چشم پوشی از این گناه، راه صد ساله را یک شبه طی کنید

 

 

◄حضرت یوسف (ع) از غلامی زلیخا تا عزیزی مصر

 

 

روایت زیبای دلدادگی زلیخا به حضرت یوسف (ع) که در قرآن به عنوان زیباترین قصه ها از آن یاد شده برای همه آشنا است. پیامبری که با درخواست گناه از جانب زلیخا مواجه شد.

اما به خاطر خداوند تسلیم خواسته زلیخا نشد و رفتن به زندان و گذراندن سال های جوانیش در زندان را به آلوده شدن به گناه ترجیح داد و از امتحانی بزرگ سر بلند بیرون آمد؛ امتحانی که پاداش آن رسیدن به عزیزی مصر و عطا شدن علم تعبیر خواب توسط خداوند بود.

 

 

◄ابن سیرین؛ شاگرد بزازی که مُعَبری بزرگ شد

 

 

آیت الله قرهی در درس اخلاق خود در رابطه با اخلاص بندگان فرمودند: «ابن‌سیرین شاگرد بزاز زیبارویی بود که زنی عاشق جمال و زیبایی او شد. آن‌ قدر شهوت بر آن زن غلبه کرده بود که هر روز می‌رفت، پارچه می‌خرید و هر بار شعله شهوت او زیادتر می‌شد. یک روز رفت، چند طاقه پارچه ‌خرید- شیطان هم حمایت و کمکش ‌کرد- گفت: من نمی‌توانم بیاورم، بده شاگردت بیاورد. خودش به منزل رفت تا خود را مهیا کند.

 

 

بزرگی می فرموند: «شیطان این دشمن قسم خورده انسان ها جزء به روزترین ها است و با ابزارها و امکانات هر عصری شرایط گناه، فریب و امتحان را برای انسان های آن عصرفراهم می کند.» اما گناهی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن امکانات و پیشرفت های بشری همواره مورد ابتلاترین گناهان در همه اعصار بوده و با وجود آن شیطان هیچ گاه از فریب انسا ن ها نا امید نشده است. معصیتی که ارتکاب آن چه انسا ن های بزرگی همچون «برصیصا های عابد » را از اوج بندگی خداوند به حضیض بردگی شیطان واداشت و در مقابل خودداری و سربلند بیرون آمدن از آن نقطه عطفی برای عروج خیلی از بزرگان بوده است؛ به طوری که گویی جایزه و پاداش این امتحان بسیار بزرگ است وآن امتحان چیزی نیست جز امتحان «نگاه به نامحرم و پا کدامنی.» در این نوشتار به برخی از این بزرگان اشاره می کنیم که هرکدام به شکلی خاص در معرض ابتلا به این گناه قرار گرفتن و با طلب یاری از خداوند و زدن دست رد به سینه شیطان، ازاین امتحان سر بلند بیرون آمدن و هر یک بنا بر شرایط خود به جایگاه بزرگی رسیدن که هر انسانی را به تامل وا می دارد که چشم پوشی از این گناه تا چه اندازه در نزد خداوند ارزشمند است و دارای آثار،برکات و پاداش های عظیمی است. پاداشی از عزیزی مصر تا شهادت در راه خداوند. ◄حضرت یوسف (ع) از غلامی زلیخا تا عزیزی مصر روایت زیبای دلدادگی زلیخا به حضرت یوسف (ع) که در قرآن به عنوان زیباترین قصه ها از آن یاد شده برای همه آشنا است. پیامبری که با درخواست گناه از جانب زلیخا مواجه شد؛ اما به خاطر خداوند تسلیم خواسته زلیخا نشد و رفتن به زندان وگذراندن سال های جوانیش در زندان را به آلوده شدن به گناه ترجیح داد و از امتحانی بزرگ سر بلند بیرون آمد، امتحانی که پاداش آن رسیدن به عزیزی مصر و عطا شدن علم تعبیر خواب توسط خداوند بود. ر ◄ابن سیرین؛ شاگرد بزازی که مُعَبری بزرگ شد آیت الله قرهی در درس اخلاق خود در رابطه با اخلاص بندگان فرمودند: «ابن‌سیرین شاگرد بزاز زیبارویی بود که زنی عاشق جمال و زیبایی او شد؛ آن‌قدر شهوت بر آن زن غلبه کرده بود که هر روز می‌رفت، پارچه می‌خرید و هر بار شعله شهوت او زیادتر می‌شد. یک روز رفت، چند طاقه پارچه ‌خرید - شیطان هم حمایت و کمکش ‌کرد - گفت: من نمی‌توانم بیاورم، بده شاگردت بیاورد. خودش به منزل رفت تا خود را مهیا کند. ابن‌سیرین آمد، درب را زد، زن ‌گفت: پارچه‌ها را داخل بیاور. همین که داخل آمد، زن درب را بست وتقاضای خود را مطرح کرد و اعلان کرد که اگر تن به خواسته من ندهی فریاد می‌زنم که این می‌خواست با من عمل منافی عفت انجام دهد. ابن‌سیرین چه کند؟! گناه جلوی او ظاهر شده است. این‌جاست که «اجْتِنَابُ الْمَعَاصِی» معنا می‌دهد. او توکل به خدا کرد و از پروردگار عالم یاری ‌خواست و به ظاهر اعلان کرد که من میروم تا آماده شوم. به بیت‌الخلاء رفت، در آنجا از آن کثافات بر‌‌داشت – چون در قدیم چاهی نبود و آن‌ها را برای کود حیوانی بر می‌داشتند- و به سر و صورت و لباس خود مالید. وقتی بیرون ‌آمد، زن دید آن جمال زیبا به کثافات انسانی متعفن شده است، در را باز ‌کرد و گفت: برو گمشو بیرون! ابن‌سیرین می‌توانست به دامن گناه برود و بگوید: «خدا! من دیگر چاره ای نداشتم، او می‌خواست داد بزند و بعد هم به ظاهر اظهار توبه کند، اما این کار را نکرد. اجتناب از معاصی یعنی این که جلوی او گناه آماده بود، اما او از آن دوری کرد.» ایشان بیان داشتند آن مرد الهی و عظیم‌الشأن، آیت‌الله العظمی ادیب فرموده بودند: «ایشان (ابن سیرین)از گناه اجتناب کرد و رفت با یک درهم یا دیناری خود را شست و تمام شد، اما در مقابل، پروردگار عالم به او چه‌ها که نداد! طوری شد که ابن‌سیرین هر‌جا می‌رفت بدون این که عطر بزند، بدنش بوی عطر می‌داد. تعبیر خواب پیدا کرد، ریاضی‌دان شد. یک شاگرد بزاز از گناه اجتناب کرد، خدا مقامی به او مرحمت کرد که همان مقام مخلصین است.» ◄میرداماد از سوزاندن انگشتان تا دامادی شاه عباس شب، طلبه جوانی به نام محمد باقر در اتاق خود در حوزه علمیه مشغول مطالعه بود؛ به ناگاه دختری وارد اتاق او شد؛ در را بست و با انگشت به طلبه بیچاره اشاره کردکه ساکت باشد. دخترگفت: «شام چه داری ؟؟ طلبه آنچه را که حاضر کرده بود آورد و سپس دختر درگوشه‏ای از اتاق خوابید و محمد به مطالعه خود ادامه داد. از طرفی چون این دختر شاهزاده بود و به خاطر اختلاف با زنان دیگر از حرمسرا خارج شده بود؛ لذا شاه دستورداده بود تا افرادش شهر را بگردند. صبح که دختر از خواب بیدار شد و از اتاق خارج شد ماموران شاهزاده خانم را همراه محمد باقر به نزد شاه بردند شاه عصبانی پرسید: « چرا شب به ما اطلاع ندادی و .... محمد باقر گفت: «شاهزاده تهدید کرد که اگر به کسی خبر دهم مرا به دست جلاد خواهد داد؛ شاه دستور داد که تحقیق شود که آیا این جوان خطائی کرده یا نه ؟ و بعد از تحقیق از محمد باقر پرسید: چطور توانستی در برابر نفست مقاومت نمائی؟ محمد باقر 10 انگشت خود را نشان داد و شاه دیدکه تمام انگشتانش سوخته و... لذا علت را پرسید طلبه گفت: «چون او به خواب رفت نفس اماره مرا وسوسه می نمود؛ هر بار که نفسم وسوسه می کرد یکی از انگشتان را بر روی شعله سوزان شمع می گذاشتم تا طعم آتش جهنم را بچشم و بالاخره از سر شب تا صبح بدین وسیله با نفس مبارزه کردم و به فضل خدا، شیطان نتوانست مرا از راه راست منحرف کند. شاه عباس از تقوا و پرهیز کاری او خوشش آمد و دستور داد شاهزاده را به عقد میر محمد باقر در آوردند و به او لقب «میرداماد» را داد. میر برهان الدین محمدباقر استرآبادی، مشهور به «میرداماد»، معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان بود و امروزه تمام علم دوستان از وی به عظمت و نیکی یاد می کنند و از مهمترین شاگردان او می توان به ملا صدرا صاحب اسفار اشاره نمود . شیخ رجبعلی خیاط وباز شدن چشم برزخی مرحوم شیخ رجبعلی خیاط در دیداری که با حضرت آیه الله سید محمدهادی میلانی داشت؛ تحول معنوی خود را چنین بازگو نموده است: «در ایام جوانی (حدود 23 سالگی) دختری رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خانه‌ای خلوت مرا به دام انداخت، با خود گفتم: «رجبعلی! خدا می‌تواند تو را خیلی امتحان کند، بیا یک بار تو خدا را امتحان کن! و از این حرام آماده و لذتبخش به خاطر خدا صرف نظر کن.» سپس به خداوند عرضه داشتم: «خدایا! من این گناه را برای تو ترک می‌کنم، تو هم مرا برای خودت تربیت کن.» آنگاه دلیرانه، همچون حضرت یوسف (علیه السلام) در برابر گناه مقاومت می‌کند و از آلوده شدن دامن به گناه اجتناب می‌ورزد و به سرعت از دام خطر می‌گریزد. این کف نفس و پرهیز از گناه، موجب بصیرت و بینایی او می‌گردد. دیده برزخی او باز می‌شود و آن چه را که دیگران نمی‌دیدند و نمی‌شنیدند، می‌بیند و می‌شنود. به طوری که چون از خانه خود بیرون می‌آید، بعضی از افراد را به ‌صورت واقعی خود می‌بیند و برخی اسرار برای او کشف می‌شود. از جناب شیخ نقل شده‌است که فرمود: «روزی از چهار راه "مولوی" و از مسیر خیابان "سیروس" به چهار راه "گلوبندک" رفتم و برگشتم، فقط یک چهره آدم دیدم.» مشروح این داستان را شیخ برای کمتر کسی بیان کرده است، گاهی به مناسبتی بدان اشاره‌ای می‌کرد و می‌فرمود: «من استاد نداشتم، ولی گفتم: خدایا! این را برای رضایت خودت ترک می‌کنم و از آن چشم می‌پوشم، تو هم مرا برای خودت درست کن.» شهید احمد علی نیری وشنیدن تسبیح آسمانیان و زمینیان شهید احمد علی نیری جوانی بود که به گفته بزرگانی همچون استاد اخلاق آیت الله حق شناس توانسته بود در سن جوانی به مقامات بلندی برسد؛ ایشان درباره شهید نیری فرمودند: «در این تهران بگردید. ببینید کسی مانند این احمد آقا پیدا می شود یا نه؟» در بخشی از کتاب "عارفانه" که دربردارنده زندگینامه و خاطرات عارف شهید "احمدعلی نیری" است نوشته شده است: « آیت الله حق شناس، در مجلسی که بعد از شهادت احمدعلی داشتند بین دونماز، سخنرانیشان را به این شهید بزرگوار اختصاص داده و با آهی از حسرت که در فراق احمد بود، بیان داشتند: «این شهید را دیشب در عالم رویا دیدم. از احمد پرسیدم چه خبر؟ به من فرمود: «تمام مطالبی که (از برزخ و…) می گویند حق است. از شب اول قبر و سوال و…اما من را بی حساب و کتاب بردند. رفقا! آیت الله بروجردی حساب و کتاب داشتند. اما من نمی دانم این جوان چه کرده بود؟ چه کرد که به اینجا رسید؟» داستان تحول شهید نیری از زبان خودش به نقل از دوستان شهید: «یه روز با رفقای محل رفته بودیم دماوند. یکی از بزرگترهاگفت احمد آقا برو کتری روآب کن بیار… منم راه افتادم؛ راه زیاد بود؛ کم کم صدای آب به گوش رسید. از بین بوته ها به رودخانه نزدیک شدم؛ تا چشمم به رودخانه افتاد؛ یه دفعه سرم را انداختم پایین و همان جا نشستم؛ بدنم شروع کرد به لرزیدن، نمی دانستم چه کار کنم. همان جا پشت درخت مخفی شدم …می توانستم به راحتی گناه بزرگی انجام دهم. پشت آن درخت وکنار رودخانه چندین دخترجوان مشغول شنا بودن. همان جا خدا را صدا زدم و گفتم: «خدایا کمک کن. خدایا الان شیطان به شدت من را وسوسه میکند که من نگاه کنم هیچ کس هم متوجه نمی شوداما خدایا من به خاطر توازاین گناه می گذرم.» از جایی دیگر آب تهیه کردم ورفتم پیش بچه ها ومشغول درست کردن آتش شدم. خیلی دود توی چشمم رفت و اشکم جاری بود یادم افتاد حاج آقا حق شناس گفته بود: «هرکس برای خداگریه کند خداوند او را خیلی دوست خواهد داشت.»گفتم از این به بعد برای خدا گریه می کنم حالم منقلب بود و از آن امتحان سخت کنار رودخانه هنوز دگرگون بودم واشک می ریختم ومناجات می کردم؛ خیلی باتوجه گفتم یا الله یا الله… به محض تکرار این عبارات صدایی شنیدم که از همه طرف شنیده می شد به اطرافم نگاه کردم؛ صدا از همه سنگریزه های بیابان و درختها و کوه می آمد!!! همه می گفتند سبوح القدوس و رب الملائکه والروح… از آن موقع کم کم درهایی از عالم بالا به روی من باز شد… از حضرت یوسف (ع) گرفته تا ابن سیرین و میرداماد و شیخ رجبعلی خیاط و... احمد علی نیری و بسیاری از افرادی که ناشناخته ماندند؛ هرکدام به یک نحو شرایط گناه برایشان فراهم شد؛ اما با نفس مبارزه کردند و حتی لحظه ای خدایشان را به هوس های دنیایی نفروختند. شاید با خواندن این مقاله این سوال در ذهن شما ایجاد شود که این افراد متعلق به زمان گذشته بودند؛ که حفظ ایمان در آن آسانتر بود ولی در عصر ما و با وجود انواع ابزارها مانندگوشی های همراه، تبلت و...که گناه را به خلوترین مکان ها رسانده؛ دوری از این قبیل گناهان بسیار دشوار باشد. اما با تکیه بر گفته بزرگان دین مبنی بر ضعیف بودن کید شیطان و داشتن اجر شهادت برای کسانی که در آخر الزمان خود را از گناه حفظ کردنند و وجود نمونه های همچون شهید نیری و ابراهیم هادی که جوانان هم عصرما بودند و در شرایط فساد دوران پهلوی جوانی کردند؛ که به مراتب شرایط گناه بیشتر و فراهم تر بود و در آن شرایط و با یاری خداوند توانستند خود را حفظ کنند؛ پس ما نیز می توانیم با تصمیمی قاطع و یاری خواستن از خداوند ،اهل البیت _علیه السلام_ ، شهدا از این گناه اجتناب کنیم و اطمینان داشته باشیم که بسته به ظرفیت و توان و تلاش خود از آثار با برکت این مسیر بهره مند خواهیم شد.

 

 

ابن‌سیرین آمد، درب را زد، زن ‌گفت: پارچه‌ها را داخل بیاور. همین که داخل آمد، زن درب را بست و تقاضای خود را مطرح کرد و اعلان کرد که اگر تن به خواسته من ندهی فریاد می‌زنم که این می‌خواست با من عمل منافی عفت انجام دهد.

 

ابن‌سیرین چه کند؟! گناه جلوی او ظاهر شده است. این‌جاست که «اجْتِنَابُ الْمَعَاصِی» معنا می‌دهد. او توکل به خدا کرد و از پروردگار عالم یاری ‌خواست و به ظاهر اعلان کرد که من می روم تا آماده شوم. به بیت‌الخلاء رفت، در آنجا از آن کثافات بر‌‌داشت –چون در قدیم چاهی نبود و آن‌ها را برای کود حیوانی بر می‌داشتند- و به سر و صورت و لباس خود مالید. وقتی بیرون ‌آمد، زن دید آن جمال زیبا به کثافات انسانی متعفن شده است، در را باز ‌کرد و گفت: برو گمشو بیرون!

 

 

ابن‌سیرین می‌توانست به دامن گناه برود و بگوید: «خدا! من دیگر چاره ای نداشتم، او می‌خواست داد بزند و بعد هم به ظاهر اظهار توبه کند، اما این کار را نکرد. اجتناب از معاصی یعنی این که جلوی او گناه آماده بود، اما او از آن دوری کرد.»

 

 

ایشان بیان داشتند آن مرد الهی و عظیم‌ الشأن، آیت‌الله العظمی ادیب فرموده بودند: «ایشان(ابن سیرین) از گناه اجتناب کرد و رفت با یک درهم یا دیناری خود را شست و تمام شد، اما در مقابل، پروردگار عالم به او چه‌ها که نداد! طوری شد که ابن‌سیرین هر‌جا می‌رفت بدون این که عطر بزند، بدنش بوی عطر می‌داد. تعبیر خواب پیدا کرد، ریاضی‌دان شد. یک شاگرد بزاز از گناه اجتناب کرد، خدا مقامی به او مرحمت کرد که همان مقام مخلصین است.»

 

 

 

◄میرداماد از سوزاندن انگشتان تا دامادی شاه عباس

 

 

شب، طلبه جوانی به نام محمد باقر در اتاق خود در حوزه علمیه مشغول مطالعه بود. به ناگاه دختری وارد اتاق او شد. در را بست و با انگشت به طلبه بیچاره اشاره کرد که ساکت باشد. دخترگفت: «شام چه داری؟؟ طلبه آنچه را که حاضر کرده بود آورد و سپس دختر در گوشه ‏ای از اتاق خوابید و محمد به مطالعه خود ادامه داد.

 

از طرفی چون این دختر شاهزاده بود و به خاطر اختلاف با زنان دیگر از حرمسرا خارج شده بود، لذا شاه دستور داده بود تا افرادش شهر را بگردند. صبح که دختر از خواب بیدار شد و از اتاق خارج شد، ماموران، شاهزاده خانم را همراه محمد باقر به نزد شاه بردند. شاه عصبانی پرسید: «چرا شب به ما اطلاع ندادی و ….»

 

 

محمد باقر  گفت: «شاهزاده تهدید کرد که اگر به کسی خبر دهم مرا به دست جلاد خواهد داد. شاه دستور داد که تحقیق شود که آیا این جوان خطائی کرده یا نه؟ و بعد از تحقیق از محمد باقر پرسید: چطور توانستی در برابر نفست مقاومت نمایی؟ محمد باقر ۱۰ انگشت خود را نشان داد و شاه دید که تمام انگشتانش سوخته و … لذا علت را پرسید طلبه گفت: «چون او به خواب رفت نفس اماره مرا وسوسه می نمود. هر بار که نفسم وسوسه می کرد یکی از انگشتان را بر روی شعله سوزان شمع می گذاشتم تا طعم آتش جهنم را بچشم و بالاخره از سر شب تا صبح بدین وسیله با نفسم مبارزه کردم و به فضل خدا، شیطان نتوانست مرا از راه راست منحرف کند.»

 

 

 

بزرگی می فرموند: «شیطان این دشمن قسم خورده انسان ها جزء به روزترین ها است و با ابزارها و امکانات هر عصری شرایط گناه، فریب و امتحان را برای انسان های آن عصرفراهم می کند.» اما گناهی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن امکانات و پیشرفت های بشری همواره مورد ابتلاترین گناهان در همه اعصار بوده و با وجود آن شیطان هیچ گاه از فریب انسا ن ها نا امید نشده است. معصیتی که ارتکاب آن چه انسا ن های بزرگی همچون «برصیصا های عابد » را از اوج بندگی خداوند به حضیض بردگی شیطان واداشت و در مقابل خودداری و سربلند بیرون آمدن از آن نقطه عطفی برای عروج خیلی از بزرگان بوده است؛ به طوری که گویی جایزه و پاداش این امتحان بسیار بزرگ است وآن امتحان چیزی نیست جز امتحان «نگاه به نامحرم و پا کدامنی.» در این نوشتار به برخی از این بزرگان اشاره می کنیم که هرکدام به شکلی خاص در معرض ابتلا به این گناه قرار گرفتن و با طلب یاری از خداوند و زدن دست رد به سینه شیطان، ازاین امتحان سر بلند بیرون آمدن و هر یک بنا بر شرایط خود به جایگاه بزرگی رسیدن که هر انسانی را به تامل وا می دارد که چشم پوشی از این گناه تا چه اندازه در نزد خداوند ارزشمند است و دارای آثار،برکات و پاداش های عظیمی است. پاداشی از عزیزی مصر تا شهادت در راه خداوند. ◄حضرت یوسف (ع) از غلامی زلیخا تا عزیزی مصر روایت زیبای دلدادگی زلیخا به حضرت یوسف (ع) که در قرآن به عنوان زیباترین قصه ها از آن یاد شده برای همه آشنا است. پیامبری که با درخواست گناه از جانب زلیخا مواجه شد؛ اما به خاطر خداوند تسلیم خواسته زلیخا نشد و رفتن به زندان وگذراندن سال های جوانیش در زندان را به آلوده شدن به گناه ترجیح داد و از امتحانی بزرگ سر بلند بیرون آمد، امتحانی که پاداش آن رسیدن به عزیزی مصر و عطا شدن علم تعبیر خواب توسط خداوند بود. ر ◄ابن سیرین؛ شاگرد بزازی که مُعَبری بزرگ شد آیت الله قرهی در درس اخلاق خود در رابطه با اخلاص بندگان فرمودند: «ابن‌سیرین شاگرد بزاز زیبارویی بود که زنی عاشق جمال و زیبایی او شد؛ آن‌قدر شهوت بر آن زن غلبه کرده بود که هر روز می‌رفت، پارچه می‌خرید و هر بار شعله شهوت او زیادتر می‌شد. یک روز رفت، چند طاقه پارچه ‌خرید - شیطان هم حمایت و کمکش ‌کرد - گفت: من نمی‌توانم بیاورم، بده شاگردت بیاورد. خودش به منزل رفت تا خود را مهیا کند. ابن‌سیرین آمد، درب را زد، زن ‌گفت: پارچه‌ها را داخل بیاور. همین که داخل آمد، زن درب را بست وتقاضای خود را مطرح کرد و اعلان کرد که اگر تن به خواسته من ندهی فریاد می‌زنم که این می‌خواست با من عمل منافی عفت انجام دهد. ابن‌سیرین چه کند؟! گناه جلوی او ظاهر شده است. این‌جاست که «اجْتِنَابُ الْمَعَاصِی» معنا می‌دهد. او توکل به خدا کرد و از پروردگار عالم یاری ‌خواست و به ظاهر اعلان کرد که من میروم تا آماده شوم. به بیت‌الخلاء رفت، در آنجا از آن کثافات بر‌‌داشت – چون در قدیم چاهی نبود و آن‌ها را برای کود حیوانی بر می‌داشتند- و به سر و صورت و لباس خود مالید. وقتی بیرون ‌آمد، زن دید آن جمال زیبا به کثافات انسانی متعفن شده است، در را باز ‌کرد و گفت: برو گمشو بیرون! ابن‌سیرین می‌توانست به دامن گناه برود و بگوید: «خدا! من دیگر چاره ای نداشتم، او می‌خواست داد بزند و بعد هم به ظاهر اظهار توبه کند، اما این کار را نکرد. اجتناب از معاصی یعنی این که جلوی او گناه آماده بود، اما او از آن دوری کرد.» ایشان بیان داشتند آن مرد الهی و عظیم‌الشأن، آیت‌الله العظمی ادیب فرموده بودند: «ایشان (ابن سیرین)از گناه اجتناب کرد و رفت با یک درهم یا دیناری خود را شست و تمام شد، اما در مقابل، پروردگار عالم به او چه‌ها که نداد! طوری شد که ابن‌سیرین هر‌جا می‌رفت بدون این که عطر بزند، بدنش بوی عطر می‌داد. تعبیر خواب پیدا کرد، ریاضی‌دان شد. یک شاگرد بزاز از گناه اجتناب کرد، خدا مقامی به او مرحمت کرد که همان مقام مخلصین است.» ◄میرداماد از سوزاندن انگشتان تا دامادی شاه عباس شب، طلبه جوانی به نام محمد باقر در اتاق خود در حوزه علمیه مشغول مطالعه بود؛ به ناگاه دختری وارد اتاق او شد؛ در را بست و با انگشت به طلبه بیچاره اشاره کردکه ساکت باشد. دخترگفت: «شام چه داری ؟؟ طلبه آنچه را که حاضر کرده بود آورد و سپس دختر درگوشه‏ای از اتاق خوابید و محمد به مطالعه خود ادامه داد. از طرفی چون این دختر شاهزاده بود و به خاطر اختلاف با زنان دیگر از حرمسرا خارج شده بود؛ لذا شاه دستورداده بود تا افرادش شهر را بگردند. صبح که دختر از خواب بیدار شد و از اتاق خارج شد ماموران شاهزاده خانم را همراه محمد باقر به نزد شاه بردند شاه عصبانی پرسید: « چرا شب به ما اطلاع ندادی و .... محمد باقر گفت: «شاهزاده تهدید کرد که اگر به کسی خبر دهم مرا به دست جلاد خواهد داد؛ شاه دستور داد که تحقیق شود که آیا این جوان خطائی کرده یا نه ؟ و بعد از تحقیق از محمد باقر پرسید: چطور توانستی در برابر نفست مقاومت نمائی؟ محمد باقر 10 انگشت خود را نشان داد و شاه دیدکه تمام انگشتانش سوخته و... لذا علت را پرسید طلبه گفت: «چون او به خواب رفت نفس اماره مرا وسوسه می نمود؛ هر بار که نفسم وسوسه می کرد یکی از انگشتان را بر روی شعله سوزان شمع می گذاشتم تا طعم آتش جهنم را بچشم و بالاخره از سر شب تا صبح بدین وسیله با نفس مبارزه کردم و به فضل خدا، شیطان نتوانست مرا از راه راست منحرف کند. شاه عباس از تقوا و پرهیز کاری او خوشش آمد و دستور داد شاهزاده را به عقد میر محمد باقر در آوردند و به او لقب «میرداماد» را داد. میر برهان الدین محمدباقر استرآبادی، مشهور به «میرداماد»، معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان بود و امروزه تمام علم دوستان از وی به عظمت و نیکی یاد می کنند و از مهمترین شاگردان او می توان به ملا صدرا صاحب اسفار اشاره نمود . شیخ رجبعلی خیاط وباز شدن چشم برزخی مرحوم شیخ رجبعلی خیاط در دیداری که با حضرت آیه الله سید محمدهادی میلانی داشت؛ تحول معنوی خود را چنین بازگو نموده است: «در ایام جوانی (حدود 23 سالگی) دختری رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خانه‌ای خلوت مرا به دام انداخت، با خود گفتم: «رجبعلی! خدا می‌تواند تو را خیلی امتحان کند، بیا یک بار تو خدا را امتحان کن! و از این حرام آماده و لذتبخش به خاطر خدا صرف نظر کن.» سپس به خداوند عرضه داشتم: «خدایا! من این گناه را برای تو ترک می‌کنم، تو هم مرا برای خودت تربیت کن.» آنگاه دلیرانه، همچون حضرت یوسف (علیه السلام) در برابر گناه مقاومت می‌کند و از آلوده شدن دامن به گناه اجتناب می‌ورزد و به سرعت از دام خطر می‌گریزد. این کف نفس و پرهیز از گناه، موجب بصیرت و بینایی او می‌گردد. دیده برزخی او باز می‌شود و آن چه را که دیگران نمی‌دیدند و نمی‌شنیدند، می‌بیند و می‌شنود. به طوری که چون از خانه خود بیرون می‌آید، بعضی از افراد را به ‌صورت واقعی خود می‌بیند و برخی اسرار برای او کشف می‌شود. از جناب شیخ نقل شده‌است که فرمود: «روزی از چهار راه "مولوی" و از مسیر خیابان "سیروس" به چهار راه "گلوبندک" رفتم و برگشتم، فقط یک چهره آدم دیدم.» مشروح این داستان را شیخ برای کمتر کسی بیان کرده است، گاهی به مناسبتی بدان اشاره‌ای می‌کرد و می‌فرمود: «من استاد نداشتم، ولی گفتم: خدایا! این را برای رضایت خودت ترک می‌کنم و از آن چشم می‌پوشم، تو هم مرا برای خودت درست کن.» شهید احمد علی نیری وشنیدن تسبیح آسمانیان و زمینیان شهید احمد علی نیری جوانی بود که به گفته بزرگانی همچون استاد اخلاق آیت الله حق شناس توانسته بود در سن جوانی به مقامات بلندی برسد؛ ایشان درباره شهید نیری فرمودند: «در این تهران بگردید. ببینید کسی مانند این احمد آقا پیدا می شود یا نه؟» در بخشی از کتاب "عارفانه" که دربردارنده زندگینامه و خاطرات عارف شهید "احمدعلی نیری" است نوشته شده است: « آیت الله حق شناس، در مجلسی که بعد از شهادت احمدعلی داشتند بین دونماز، سخنرانیشان را به این شهید بزرگوار اختصاص داده و با آهی از حسرت که در فراق احمد بود، بیان داشتند: «این شهید را دیشب در عالم رویا دیدم. از احمد پرسیدم چه خبر؟ به من فرمود: «تمام مطالبی که (از برزخ و…) می گویند حق است. از شب اول قبر و سوال و…اما من را بی حساب و کتاب بردند. رفقا! آیت الله بروجردی حساب و کتاب داشتند. اما من نمی دانم این جوان چه کرده بود؟ چه کرد که به اینجا رسید؟» داستان تحول شهید نیری از زبان خودش به نقل از دوستان شهید: «یه روز با رفقای محل رفته بودیم دماوند. یکی از بزرگترهاگفت احمد آقا برو کتری روآب کن بیار… منم راه افتادم؛ راه زیاد بود؛ کم کم صدای آب به گوش رسید. از بین بوته ها به رودخانه نزدیک شدم؛ تا چشمم به رودخانه افتاد؛ یه دفعه سرم را انداختم پایین و همان جا نشستم؛ بدنم شروع کرد به لرزیدن، نمی دانستم چه کار کنم. همان جا پشت درخت مخفی شدم …می توانستم به راحتی گناه بزرگی انجام دهم. پشت آن درخت وکنار رودخانه چندین دخترجوان مشغول شنا بودن. همان جا خدا را صدا زدم و گفتم: «خدایا کمک کن. خدایا الان شیطان به شدت من را وسوسه میکند که من نگاه کنم هیچ کس هم متوجه نمی شوداما خدایا من به خاطر توازاین گناه می گذرم.» از جایی دیگر آب تهیه کردم ورفتم پیش بچه ها ومشغول درست کردن آتش شدم. خیلی دود توی چشمم رفت و اشکم جاری بود یادم افتاد حاج آقا حق شناس گفته بود: «هرکس برای خداگریه کند خداوند او را خیلی دوست خواهد داشت.»گفتم از این به بعد برای خدا گریه می کنم حالم منقلب بود و از آن امتحان سخت کنار رودخانه هنوز دگرگون بودم واشک می ریختم ومناجات می کردم؛ خیلی باتوجه گفتم یا الله یا الله… به محض تکرار این عبارات صدایی شنیدم که از همه طرف شنیده می شد به اطرافم نگاه کردم؛ صدا از همه سنگریزه های بیابان و درختها و کوه می آمد!!! همه می گفتند سبوح القدوس و رب الملائکه والروح… از آن موقع کم کم درهایی از عالم بالا به روی من باز شد… از حضرت یوسف (ع) گرفته تا ابن سیرین و میرداماد و شیخ رجبعلی خیاط و... احمد علی نیری و بسیاری از افرادی که ناشناخته ماندند؛ هرکدام به یک نحو شرایط گناه برایشان فراهم شد؛ اما با نفس مبارزه کردند و حتی لحظه ای خدایشان را به هوس های دنیایی نفروختند. شاید با خواندن این مقاله این سوال در ذهن شما ایجاد شود که این افراد متعلق به زمان گذشته بودند؛ که حفظ ایمان در آن آسانتر بود ولی در عصر ما و با وجود انواع ابزارها مانندگوشی های همراه، تبلت و...که گناه را به خلوترین مکان ها رسانده؛ دوری از این قبیل گناهان بسیار دشوار باشد. اما با تکیه بر گفته بزرگان دین مبنی بر ضعیف بودن کید شیطان و داشتن اجر شهادت برای کسانی که در آخر الزمان خود را از گناه حفظ کردنند و وجود نمونه های همچون شهید نیری و ابراهیم هادی که جوانان هم عصرما بودند و در شرایط فساد دوران پهلوی جوانی کردند؛ که به مراتب شرایط گناه بیشتر و فراهم تر بود و در آن شرایط و با یاری خداوند توانستند خود را حفظ کنند؛ پس ما نیز می توانیم با تصمیمی قاطع و یاری خواستن از خداوند ،اهل البیت _علیه السلام_ ، شهدا از این گناه اجتناب کنیم و اطمینان داشته باشیم که بسته به ظرفیت و توان و تلاش خود از آثار با برکت این مسیر بهره مند خواهیم شد.

 

 

شاه عباس از تقوا و پرهیز کاری او خوشش آمد و دستور داد شاهزاده را به عقد میر محمد باقر در آوردند و به او لقب «میرداماد» را داد. میر برهان الدین محمدباقر استرآبادی، مشهور به «میرداماد»، معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان بود و امروزه تمام علم دوستان از وی به عظمت و نیکی یاد می کنند و از مهمترین شاگردان او می توان به ملا صدرا صاحب اسفار اشاره نمود.

 

 

◄شیخ رجبعلی خیاط و باز شدن چشم برزخی

 

 

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط در دیداری که با حضرت آیه الله سید محمدهادی میلانی داشت، تحول معنوی خود را چنین بازگو نموده است: «در ایام جوانی (حدود ۲۳ سالگی) دختری رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خانه‌ای خلوت مرا به دام انداخت، با خود گفتم: «رجبعلی! خدا می‌تواند تو را خیلی امتحان کند، بیا یک بار تو خدا را امتحان کن! و از این حرامِ آماده و لذت بخش به خاطر خدا صرف نظر کن.» سپس به خداوند عرضه داشتم:

«خدایا! من این گناه را برای تو ترک می‌کنم، تو هم مرا برای خودت تربیت کن.»

 

 

 آنگاه دلیرانه، همچون حضرت یوسف (علیه السلام) در برابر گناه مقاومت می‌کند و از آلوده شدن دامن به گناه اجتناب می‌ورزد و به سرعت از دام خطر می‌گریزد. این کف نفس و پرهیز از گناه، موجب بصیرت و بینایی او می‌گردد.

دیده برزخی او باز می‌شود و آن چه را که دیگران نمی‌دیدند و نمی‌شنیدند، می‌بیند و می‌شنود. به طوری که چون از خانه خود بیرون می‌آید، بعضی از افراد را به ‌صورت واقعی خود می‌بیند و برخی اسرار برای او کشف می‌شود.

 

 

از جناب شیخ نقل شده است که فرمود:

«روزی از چهار راه “مولوی” و از مسیر خیابان “سیروس” به چهار راه “گلوبندک” رفتم و برگشتم، فقط یک چهره آدم دیدم.»

 

مشروح این داستان را شیخ برای کمتر کسی بیان کرده است، گاهی به مناسبتی بدان اشاره‌ای می‌کرد و می‌فرمود: «من استاد نداشتم، ولی گفتم: خدایا! این را برای رضایت خودت ترک می‌کنم و از آن چشم می‌پوشم، تو هم مرا برای خودت درست کن.»

 

 

◄شهید احمد علی نیری و شنیدن تسبیح آسمانیان و زمینیان

 

 

شهید احمد علی نیری جوانی بود که به گفته بزرگانی همچون استاد اخلاق آیت الله حق شناس توانسته بود در سن جوانی به مقامات بلندی برسد. ایشان درباره شهید نیری فرمودند: «در این تهران بگردید. ببینید کسی مانند این احمد آقا پیدا می شود یا نه؟»

 

 

بزرگی می فرموند: «شیطان این دشمن قسم خورده انسان ها جزء به روزترین ها است و با ابزارها و امکانات هر عصری شرایط گناه، فریب و امتحان را برای انسان های آن عصرفراهم می کند.» اما گناهی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن امکانات و پیشرفت های بشری همواره مورد ابتلاترین گناهان در همه اعصار بوده و با وجود آن شیطان هیچ گاه از فریب انسا ن ها نا امید نشده است. معصیتی که ارتکاب آن چه انسا ن های بزرگی همچون «برصیصا های عابد » را از اوج بندگی خداوند به حضیض بردگی شیطان واداشت و در مقابل خودداری و سربلند بیرون آمدن از آن نقطه عطفی برای عروج خیلی از بزرگان بوده است؛ به طوری که گویی جایزه و پاداش این امتحان بسیار بزرگ است وآن امتحان چیزی نیست جز امتحان «نگاه به نامحرم و پا کدامنی.» در این نوشتار به برخی از این بزرگان اشاره می کنیم که هرکدام به شکلی خاص در معرض ابتلا به این گناه قرار گرفتن و با طلب یاری از خداوند و زدن دست رد به سینه شیطان، ازاین امتحان سر بلند بیرون آمدن و هر یک بنا بر شرایط خود به جایگاه بزرگی رسیدن که هر انسانی را به تامل وا می دارد که چشم پوشی از این گناه تا چه اندازه در نزد خداوند ارزشمند است و دارای آثار،برکات و پاداش های عظیمی است. پاداشی از عزیزی مصر تا شهادت در راه خداوند. ◄حضرت یوسف (ع) از غلامی زلیخا تا عزیزی مصر روایت زیبای دلدادگی زلیخا به حضرت یوسف (ع) که در قرآن به عنوان زیباترین قصه ها از آن یاد شده برای همه آشنا است. پیامبری که با درخواست گناه از جانب زلیخا مواجه شد؛ اما به خاطر خداوند تسلیم خواسته زلیخا نشد و رفتن به زندان وگذراندن سال های جوانیش در زندان را به آلوده شدن به گناه ترجیح داد و از امتحانی بزرگ سر بلند بیرون آمد، امتحانی که پاداش آن رسیدن به عزیزی مصر و عطا شدن علم تعبیر خواب توسط خداوند بود. ر ◄ابن سیرین؛ شاگرد بزازی که مُعَبری بزرگ شد آیت الله قرهی در درس اخلاق خود در رابطه با اخلاص بندگان فرمودند: «ابن‌سیرین شاگرد بزاز زیبارویی بود که زنی عاشق جمال و زیبایی او شد؛ آن‌قدر شهوت بر آن زن غلبه کرده بود که هر روز می‌رفت، پارچه می‌خرید و هر بار شعله شهوت او زیادتر می‌شد. یک روز رفت، چند طاقه پارچه ‌خرید - شیطان هم حمایت و کمکش ‌کرد - گفت: من نمی‌توانم بیاورم، بده شاگردت بیاورد. خودش به منزل رفت تا خود را مهیا کند. ابن‌سیرین آمد، درب را زد، زن ‌گفت: پارچه‌ها را داخل بیاور. همین که داخل آمد، زن درب را بست وتقاضای خود را مطرح کرد و اعلان کرد که اگر تن به خواسته من ندهی فریاد می‌زنم که این می‌خواست با من عمل منافی عفت انجام دهد. ابن‌سیرین چه کند؟! گناه جلوی او ظاهر شده است. این‌جاست که «اجْتِنَابُ الْمَعَاصِی» معنا می‌دهد. او توکل به خدا کرد و از پروردگار عالم یاری ‌خواست و به ظاهر اعلان کرد که من میروم تا آماده شوم. به بیت‌الخلاء رفت، در آنجا از آن کثافات بر‌‌داشت – چون در قدیم چاهی نبود و آن‌ها را برای کود حیوانی بر می‌داشتند- و به سر و صورت و لباس خود مالید. وقتی بیرون ‌آمد، زن دید آن جمال زیبا به کثافات انسانی متعفن شده است، در را باز ‌کرد و گفت: برو گمشو بیرون! ابن‌سیرین می‌توانست به دامن گناه برود و بگوید: «خدا! من دیگر چاره ای نداشتم، او می‌خواست داد بزند و بعد هم به ظاهر اظهار توبه کند، اما این کار را نکرد. اجتناب از معاصی یعنی این که جلوی او گناه آماده بود، اما او از آن دوری کرد.» ایشان بیان داشتند آن مرد الهی و عظیم‌الشأن، آیت‌الله العظمی ادیب فرموده بودند: «ایشان (ابن سیرین)از گناه اجتناب کرد و رفت با یک درهم یا دیناری خود را شست و تمام شد، اما در مقابل، پروردگار عالم به او چه‌ها که نداد! طوری شد که ابن‌سیرین هر‌جا می‌رفت بدون این که عطر بزند، بدنش بوی عطر می‌داد. تعبیر خواب پیدا کرد، ریاضی‌دان شد. یک شاگرد بزاز از گناه اجتناب کرد، خدا مقامی به او مرحمت کرد که همان مقام مخلصین است.» ◄میرداماد از سوزاندن انگشتان تا دامادی شاه عباس شب، طلبه جوانی به نام محمد باقر در اتاق خود در حوزه علمیه مشغول مطالعه بود؛ به ناگاه دختری وارد اتاق او شد؛ در را بست و با انگشت به طلبه بیچاره اشاره کردکه ساکت باشد. دخترگفت: «شام چه داری ؟؟ طلبه آنچه را که حاضر کرده بود آورد و سپس دختر درگوشه‏ای از اتاق خوابید و محمد به مطالعه خود ادامه داد. از طرفی چون این دختر شاهزاده بود و به خاطر اختلاف با زنان دیگر از حرمسرا خارج شده بود؛ لذا شاه دستورداده بود تا افرادش شهر را بگردند. صبح که دختر از خواب بیدار شد و از اتاق خارج شد ماموران شاهزاده خانم را همراه محمد باقر به نزد شاه بردند شاه عصبانی پرسید: « چرا شب به ما اطلاع ندادی و .... محمد باقر گفت: «شاهزاده تهدید کرد که اگر به کسی خبر دهم مرا به دست جلاد خواهد داد؛ شاه دستور داد که تحقیق شود که آیا این جوان خطائی کرده یا نه ؟ و بعد از تحقیق از محمد باقر پرسید: چطور توانستی در برابر نفست مقاومت نمائی؟ محمد باقر 10 انگشت خود را نشان داد و شاه دیدکه تمام انگشتانش سوخته و... لذا علت را پرسید طلبه گفت: «چون او به خواب رفت نفس اماره مرا وسوسه می نمود؛ هر بار که نفسم وسوسه می کرد یکی از انگشتان را بر روی شعله سوزان شمع می گذاشتم تا طعم آتش جهنم را بچشم و بالاخره از سر شب تا صبح بدین وسیله با نفس مبارزه کردم و به فضل خدا، شیطان نتوانست مرا از راه راست منحرف کند. شاه عباس از تقوا و پرهیز کاری او خوشش آمد و دستور داد شاهزاده را به عقد میر محمد باقر در آوردند و به او لقب «میرداماد» را داد. میر برهان الدین محمدباقر استرآبادی، مشهور به «میرداماد»، معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان بود و امروزه تمام علم دوستان از وی به عظمت و نیکی یاد می کنند و از مهمترین شاگردان او می توان به ملا صدرا صاحب اسفار اشاره نمود . شیخ رجبعلی خیاط وباز شدن چشم برزخی مرحوم شیخ رجبعلی خیاط در دیداری که با حضرت آیه الله سید محمدهادی میلانی داشت؛ تحول معنوی خود را چنین بازگو نموده است: «در ایام جوانی (حدود 23 سالگی) دختری رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خانه‌ای خلوت مرا به دام انداخت، با خود گفتم: «رجبعلی! خدا می‌تواند تو را خیلی امتحان کند، بیا یک بار تو خدا را امتحان کن! و از این حرام آماده و لذتبخش به خاطر خدا صرف نظر کن.» سپس به خداوند عرضه داشتم: «خدایا! من این گناه را برای تو ترک می‌کنم، تو هم مرا برای خودت تربیت کن.» آنگاه دلیرانه، همچون حضرت یوسف (علیه السلام) در برابر گناه مقاومت می‌کند و از آلوده شدن دامن به گناه اجتناب می‌ورزد و به سرعت از دام خطر می‌گریزد. این کف نفس و پرهیز از گناه، موجب بصیرت و بینایی او می‌گردد. دیده برزخی او باز می‌شود و آن چه را که دیگران نمی‌دیدند و نمی‌شنیدند، می‌بیند و می‌شنود. به طوری که چون از خانه خود بیرون می‌آید، بعضی از افراد را به ‌صورت واقعی خود می‌بیند و برخی اسرار برای او کشف می‌شود. از جناب شیخ نقل شده‌است که فرمود: «روزی از چهار راه "مولوی" و از مسیر خیابان "سیروس" به چهار راه "گلوبندک" رفتم و برگشتم، فقط یک چهره آدم دیدم.» مشروح این داستان را شیخ برای کمتر کسی بیان کرده است، گاهی به مناسبتی بدان اشاره‌ای می‌کرد و می‌فرمود: «من استاد نداشتم، ولی گفتم: خدایا! این را برای رضایت خودت ترک می‌کنم و از آن چشم می‌پوشم، تو هم مرا برای خودت درست کن.» شهید احمد علی نیری وشنیدن تسبیح آسمانیان و زمینیان شهید احمد علی نیری جوانی بود که به گفته بزرگانی همچون استاد اخلاق آیت الله حق شناس توانسته بود در سن جوانی به مقامات بلندی برسد؛ ایشان درباره شهید نیری فرمودند: «در این تهران بگردید. ببینید کسی مانند این احمد آقا پیدا می شود یا نه؟» در بخشی از کتاب "عارفانه" که دربردارنده زندگینامه و خاطرات عارف شهید "احمدعلی نیری" است نوشته شده است: « آیت الله حق شناس، در مجلسی که بعد از شهادت احمدعلی داشتند بین دونماز، سخنرانیشان را به این شهید بزرگوار اختصاص داده و با آهی از حسرت که در فراق احمد بود، بیان داشتند: «این شهید را دیشب در عالم رویا دیدم. از احمد پرسیدم چه خبر؟ به من فرمود: «تمام مطالبی که (از برزخ و…) می گویند حق است. از شب اول قبر و سوال و…اما من را بی حساب و کتاب بردند. رفقا! آیت الله بروجردی حساب و کتاب داشتند. اما من نمی دانم این جوان چه کرده بود؟ چه کرد که به اینجا رسید؟» داستان تحول شهید نیری از زبان خودش به نقل از دوستان شهید: «یه روز با رفقای محل رفته بودیم دماوند. یکی از بزرگترهاگفت احمد آقا برو کتری روآب کن بیار… منم راه افتادم؛ راه زیاد بود؛ کم کم صدای آب به گوش رسید. از بین بوته ها به رودخانه نزدیک شدم؛ تا چشمم به رودخانه افتاد؛ یه دفعه سرم را انداختم پایین و همان جا نشستم؛ بدنم شروع کرد به لرزیدن، نمی دانستم چه کار کنم. همان جا پشت درخت مخفی شدم …می توانستم به راحتی گناه بزرگی انجام دهم. پشت آن درخت وکنار رودخانه چندین دخترجوان مشغول شنا بودن. همان جا خدا را صدا زدم و گفتم: «خدایا کمک کن. خدایا الان شیطان به شدت من را وسوسه میکند که من نگاه کنم هیچ کس هم متوجه نمی شوداما خدایا من به خاطر توازاین گناه می گذرم.» از جایی دیگر آب تهیه کردم ورفتم پیش بچه ها ومشغول درست کردن آتش شدم. خیلی دود توی چشمم رفت و اشکم جاری بود یادم افتاد حاج آقا حق شناس گفته بود: «هرکس برای خداگریه کند خداوند او را خیلی دوست خواهد داشت.»گفتم از این به بعد برای خدا گریه می کنم حالم منقلب بود و از آن امتحان سخت کنار رودخانه هنوز دگرگون بودم واشک می ریختم ومناجات می کردم؛ خیلی باتوجه گفتم یا الله یا الله… به محض تکرار این عبارات صدایی شنیدم که از همه طرف شنیده می شد به اطرافم نگاه کردم؛ صدا از همه سنگریزه های بیابان و درختها و کوه می آمد!!! همه می گفتند سبوح القدوس و رب الملائکه والروح… از آن موقع کم کم درهایی از عالم بالا به روی من باز شد… از حضرت یوسف (ع) گرفته تا ابن سیرین و میرداماد و شیخ رجبعلی خیاط و... احمد علی نیری و بسیاری از افرادی که ناشناخته ماندند؛ هرکدام به یک نحو شرایط گناه برایشان فراهم شد؛ اما با نفس مبارزه کردند و حتی لحظه ای خدایشان را به هوس های دنیایی نفروختند. شاید با خواندن این مقاله این سوال در ذهن شما ایجاد شود که این افراد متعلق به زمان گذشته بودند؛ که حفظ ایمان در آن آسانتر بود ولی در عصر ما و با وجود انواع ابزارها مانندگوشی های همراه، تبلت و...که گناه را به خلوترین مکان ها رسانده؛ دوری از این قبیل گناهان بسیار دشوار باشد. اما با تکیه بر گفته بزرگان دین مبنی بر ضعیف بودن کید شیطان و داشتن اجر شهادت برای کسانی که در آخر الزمان خود را از گناه حفظ کردنند و وجود نمونه های همچون شهید نیری و ابراهیم هادی که جوانان هم عصرما بودند و در شرایط فساد دوران پهلوی جوانی کردند؛ که به مراتب شرایط گناه بیشتر و فراهم تر بود و در آن شرایط و با یاری خداوند توانستند خود را حفظ کنند؛ پس ما نیز می توانیم با تصمیمی قاطع و یاری خواستن از خداوند ،اهل البیت _علیه السلام_ ، شهدا از این گناه اجتناب کنیم و اطمینان داشته باشیم که بسته به ظرفیت و توان و تلاش خود از آثار با برکت این مسیر بهره مند خواهیم شد.

 

 

 

در بخشی از کتاب “عارفانه” که در بردارنده زندگینامه و خاطرات عارف شهید “احمدعلی نیری” است نوشته شده است: «آیت الله حق شناس، در مجلسی که بعد از شهادت احمدعلی داشتند بین دو نماز، سخنرانیشان را به این شهید بزرگوار اختصاص داده و با آهی از حسرت که در فراق احمد بود، بیان داشتند: «این شهید را دیشب در عالم رویا دیدم.

 

از احمد پرسیدم چه خبر؟ به من فرمود: «تمام مطالبی که (از برزخ و…) می گویند حق است. از شب اول قبر و سوال و… اما من را بی حساب و کتاب بردند. رفقا! آیت الله بروجردی حساب و کتاب داشتند. اما من نمی دانم این جوان چه کرده بود؟ چه کرد که به اینجا رسید؟»

 

 

بزرگی می فرموند: «شیطان این دشمن قسم خورده انسان ها جزء به روزترین ها است و با ابزارها و امکانات هر عصری شرایط گناه، فریب و امتحان را برای انسان های آن عصرفراهم می کند.» اما گناهی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن امکانات و پیشرفت های بشری همواره مورد ابتلاترین گناهان در همه اعصار بوده و با وجود آن شیطان هیچ گاه از فریب انسا ن ها نا امید نشده است. معصیتی که ارتکاب آن چه انسا ن های بزرگی همچون «برصیصا های عابد » را از اوج بندگی خداوند به حضیض بردگی شیطان واداشت و در مقابل خودداری و سربلند بیرون آمدن از آن نقطه عطفی برای عروج خیلی از بزرگان بوده است؛ به طوری که گویی جایزه و پاداش این امتحان بسیار بزرگ است وآن امتحان چیزی نیست جز امتحان «نگاه به نامحرم و پا کدامنی.» در این نوشتار به برخی از این بزرگان اشاره می کنیم که هرکدام به شکلی خاص در معرض ابتلا به این گناه قرار گرفتن و با طلب یاری از خداوند و زدن دست رد به سینه شیطان، ازاین امتحان سر بلند بیرون آمدن و هر یک بنا بر شرایط خود به جایگاه بزرگی رسیدن که هر انسانی را به تامل وا می دارد که چشم پوشی از این گناه تا چه اندازه در نزد خداوند ارزشمند است و دارای آثار،برکات و پاداش های عظیمی است. پاداشی از عزیزی مصر تا شهادت در راه خداوند. ◄حضرت یوسف (ع) از غلامی زلیخا تا عزیزی مصر روایت زیبای دلدادگی زلیخا به حضرت یوسف (ع) که در قرآن به عنوان زیباترین قصه ها از آن یاد شده برای همه آشنا است. پیامبری که با درخواست گناه از جانب زلیخا مواجه شد؛ اما به خاطر خداوند تسلیم خواسته زلیخا نشد و رفتن به زندان وگذراندن سال های جوانیش در زندان را به آلوده شدن به گناه ترجیح داد و از امتحانی بزرگ سر بلند بیرون آمد، امتحانی که پاداش آن رسیدن به عزیزی مصر و عطا شدن علم تعبیر خواب توسط خداوند بود. ر ◄ابن سیرین؛ شاگرد بزازی که مُعَبری بزرگ شد آیت الله قرهی در درس اخلاق خود در رابطه با اخلاص بندگان فرمودند: «ابن‌سیرین شاگرد بزاز زیبارویی بود که زنی عاشق جمال و زیبایی او شد؛ آن‌قدر شهوت بر آن زن غلبه کرده بود که هر روز می‌رفت، پارچه می‌خرید و هر بار شعله شهوت او زیادتر می‌شد. یک روز رفت، چند طاقه پارچه ‌خرید - شیطان هم حمایت و کمکش ‌کرد - گفت: من نمی‌توانم بیاورم، بده شاگردت بیاورد. خودش به منزل رفت تا خود را مهیا کند. ابن‌سیرین آمد، درب را زد، زن ‌گفت: پارچه‌ها را داخل بیاور. همین که داخل آمد، زن درب را بست وتقاضای خود را مطرح کرد و اعلان کرد که اگر تن به خواسته من ندهی فریاد می‌زنم که این می‌خواست با من عمل منافی عفت انجام دهد. ابن‌سیرین چه کند؟! گناه جلوی او ظاهر شده است. این‌جاست که «اجْتِنَابُ الْمَعَاصِی» معنا می‌دهد. او توکل به خدا کرد و از پروردگار عالم یاری ‌خواست و به ظاهر اعلان کرد که من میروم تا آماده شوم. به بیت‌الخلاء رفت، در آنجا از آن کثافات بر‌‌داشت – چون در قدیم چاهی نبود و آن‌ها را برای کود حیوانی بر می‌داشتند- و به سر و صورت و لباس خود مالید. وقتی بیرون ‌آمد، زن دید آن جمال زیبا به کثافات انسانی متعفن شده است، در را باز ‌کرد و گفت: برو گمشو بیرون! ابن‌سیرین می‌توانست به دامن گناه برود و بگوید: «خدا! من دیگر چاره ای نداشتم، او می‌خواست داد بزند و بعد هم به ظاهر اظهار توبه کند، اما این کار را نکرد. اجتناب از معاصی یعنی این که جلوی او گناه آماده بود، اما او از آن دوری کرد.» ایشان بیان داشتند آن مرد الهی و عظیم‌الشأن، آیت‌الله العظمی ادیب فرموده بودند: «ایشان (ابن سیرین)از گناه اجتناب کرد و رفت با یک درهم یا دیناری خود را شست و تمام شد، اما در مقابل، پروردگار عالم به او چه‌ها که نداد! طوری شد که ابن‌سیرین هر‌جا می‌رفت بدون این که عطر بزند، بدنش بوی عطر می‌داد. تعبیر خواب پیدا کرد، ریاضی‌دان شد. یک شاگرد بزاز از گناه اجتناب کرد، خدا مقامی به او مرحمت کرد که همان مقام مخلصین است.» ◄میرداماد از سوزاندن انگشتان تا دامادی شاه عباس شب، طلبه جوانی به نام محمد باقر در اتاق خود در حوزه علمیه مشغول مطالعه بود؛ به ناگاه دختری وارد اتاق او شد؛ در را بست و با انگشت به طلبه بیچاره اشاره کردکه ساکت باشد. دخترگفت: «شام چه داری ؟؟ طلبه آنچه را که حاضر کرده بود آورد و سپس دختر درگوشه‏ای از اتاق خوابید و محمد به مطالعه خود ادامه داد. از طرفی چون این دختر شاهزاده بود و به خاطر اختلاف با زنان دیگر از حرمسرا خارج شده بود؛ لذا شاه دستورداده بود تا افرادش شهر را بگردند. صبح که دختر از خواب بیدار شد و از اتاق خارج شد ماموران شاهزاده خانم را همراه محمد باقر به نزد شاه بردند شاه عصبانی پرسید: « چرا شب به ما اطلاع ندادی و .... محمد باقر گفت: «شاهزاده تهدید کرد که اگر به کسی خبر دهم مرا به دست جلاد خواهد داد؛ شاه دستور داد که تحقیق شود که آیا این جوان خطائی کرده یا نه ؟ و بعد از تحقیق از محمد باقر پرسید: چطور توانستی در برابر نفست مقاومت نمائی؟ محمد باقر 10 انگشت خود را نشان داد و شاه دیدکه تمام انگشتانش سوخته و... لذا علت را پرسید طلبه گفت: «چون او به خواب رفت نفس اماره مرا وسوسه می نمود؛ هر بار که نفسم وسوسه می کرد یکی از انگشتان را بر روی شعله سوزان شمع می گذاشتم تا طعم آتش جهنم را بچشم و بالاخره از سر شب تا صبح بدین وسیله با نفس مبارزه کردم و به فضل خدا، شیطان نتوانست مرا از راه راست منحرف کند. شاه عباس از تقوا و پرهیز کاری او خوشش آمد و دستور داد شاهزاده را به عقد میر محمد باقر در آوردند و به او لقب «میرداماد» را داد. میر برهان الدین محمدباقر استرآبادی، مشهور به «میرداماد»، معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان بود و امروزه تمام علم دوستان از وی به عظمت و نیکی یاد می کنند و از مهمترین شاگردان او می توان به ملا صدرا صاحب اسفار اشاره نمود . شیخ رجبعلی خیاط وباز شدن چشم برزخی مرحوم شیخ رجبعلی خیاط در دیداری که با حضرت آیه الله سید محمدهادی میلانی داشت؛ تحول معنوی خود را چنین بازگو نموده است: «در ایام جوانی (حدود 23 سالگی) دختری رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خانه‌ای خلوت مرا به دام انداخت، با خود گفتم: «رجبعلی! خدا می‌تواند تو را خیلی امتحان کند، بیا یک بار تو خدا را امتحان کن! و از این حرام آماده و لذتبخش به خاطر خدا صرف نظر کن.» سپس به خداوند عرضه داشتم: «خدایا! من این گناه را برای تو ترک می‌کنم، تو هم مرا برای خودت تربیت کن.» آنگاه دلیرانه، همچون حضرت یوسف (علیه السلام) در برابر گناه مقاومت می‌کند و از آلوده شدن دامن به گناه اجتناب می‌ورزد و به سرعت از دام خطر می‌گریزد. این کف نفس و پرهیز از گناه، موجب بصیرت و بینایی او می‌گردد. دیده برزخی او باز می‌شود و آن چه را که دیگران نمی‌دیدند و نمی‌شنیدند، می‌بیند و می‌شنود. به طوری که چون از خانه خود بیرون می‌آید، بعضی از افراد را به ‌صورت واقعی خود می‌بیند و برخی اسرار برای او کشف می‌شود. از جناب شیخ نقل شده‌است که فرمود: «روزی از چهار راه "مولوی" و از مسیر خیابان "سیروس" به چهار راه "گلوبندک" رفتم و برگشتم، فقط یک چهره آدم دیدم.» مشروح این داستان را شیخ برای کمتر کسی بیان کرده است، گاهی به مناسبتی بدان اشاره‌ای می‌کرد و می‌فرمود: «من استاد نداشتم، ولی گفتم: خدایا! این را برای رضایت خودت ترک می‌کنم و از آن چشم می‌پوشم، تو هم مرا برای خودت درست کن.» شهید احمد علی نیری وشنیدن تسبیح آسمانیان و زمینیان شهید احمد علی نیری جوانی بود که به گفته بزرگانی همچون استاد اخلاق آیت الله حق شناس توانسته بود در سن جوانی به مقامات بلندی برسد؛ ایشان درباره شهید نیری فرمودند: «در این تهران بگردید. ببینید کسی مانند این احمد آقا پیدا می شود یا نه؟» در بخشی از کتاب "عارفانه" که دربردارنده زندگینامه و خاطرات عارف شهید "احمدعلی نیری" است نوشته شده است: « آیت الله حق شناس، در مجلسی که بعد از شهادت احمدعلی داشتند بین دونماز، سخنرانیشان را به این شهید بزرگوار اختصاص داده و با آهی از حسرت که در فراق احمد بود، بیان داشتند: «این شهید را دیشب در عالم رویا دیدم. از احمد پرسیدم چه خبر؟ به من فرمود: «تمام مطالبی که (از برزخ و…) می گویند حق است. از شب اول قبر و سوال و…اما من را بی حساب و کتاب بردند. رفقا! آیت الله بروجردی حساب و کتاب داشتند. اما من نمی دانم این جوان چه کرده بود؟ چه کرد که به اینجا رسید؟» داستان تحول شهید نیری از زبان خودش به نقل از دوستان شهید: «یه روز با رفقای محل رفته بودیم دماوند. یکی از بزرگترهاگفت احمد آقا برو کتری روآب کن بیار… منم راه افتادم؛ راه زیاد بود؛ کم کم صدای آب به گوش رسید. از بین بوته ها به رودخانه نزدیک شدم؛ تا چشمم به رودخانه افتاد؛ یه دفعه سرم را انداختم پایین و همان جا نشستم؛ بدنم شروع کرد به لرزیدن، نمی دانستم چه کار کنم. همان جا پشت درخت مخفی شدم …می توانستم به راحتی گناه بزرگی انجام دهم. پشت آن درخت وکنار رودخانه چندین دخترجوان مشغول شنا بودن. همان جا خدا را صدا زدم و گفتم: «خدایا کمک کن. خدایا الان شیطان به شدت من را وسوسه میکند که من نگاه کنم هیچ کس هم متوجه نمی شوداما خدایا من به خاطر توازاین گناه می گذرم.» از جایی دیگر آب تهیه کردم ورفتم پیش بچه ها ومشغول درست کردن آتش شدم. خیلی دود توی چشمم رفت و اشکم جاری بود یادم افتاد حاج آقا حق شناس گفته بود: «هرکس برای خداگریه کند خداوند او را خیلی دوست خواهد داشت.»گفتم از این به بعد برای خدا گریه می کنم حالم منقلب بود و از آن امتحان سخت کنار رودخانه هنوز دگرگون بودم واشک می ریختم ومناجات می کردم؛ خیلی باتوجه گفتم یا الله یا الله… به محض تکرار این عبارات صدایی شنیدم که از همه طرف شنیده می شد به اطرافم نگاه کردم؛ صدا از همه سنگریزه های بیابان و درختها و کوه می آمد!!! همه می گفتند سبوح القدوس و رب الملائکه والروح… از آن موقع کم کم درهایی از عالم بالا به روی من باز شد… از حضرت یوسف (ع) گرفته تا ابن سیرین و میرداماد و شیخ رجبعلی خیاط و... احمد علی نیری و بسیاری از افرادی که ناشناخته ماندند؛ هرکدام به یک نحو شرایط گناه برایشان فراهم شد؛ اما با نفس مبارزه کردند و حتی لحظه ای خدایشان را به هوس های دنیایی نفروختند. شاید با خواندن این مقاله این سوال در ذهن شما ایجاد شود که این افراد متعلق به زمان گذشته بودند؛ که حفظ ایمان در آن آسانتر بود ولی در عصر ما و با وجود انواع ابزارها مانندگوشی های همراه، تبلت و...که گناه را به خلوترین مکان ها رسانده؛ دوری از این قبیل گناهان بسیار دشوار باشد. اما با تکیه بر گفته بزرگان دین مبنی بر ضعیف بودن کید شیطان و داشتن اجر شهادت برای کسانی که در آخر الزمان خود را از گناه حفظ کردنند و وجود نمونه های همچون شهید نیری و ابراهیم هادی که جوانان هم عصرما بودند و در شرایط فساد دوران پهلوی جوانی کردند؛ که به مراتب شرایط گناه بیشتر و فراهم تر بود و در آن شرایط و با یاری خداوند توانستند خود را حفظ کنند؛ پس ما نیز می توانیم با تصمیمی قاطع و یاری خواستن از خداوند ،اهل البیت _علیه السلام_ ، شهدا از این گناه اجتناب کنیم و اطمینان داشته باشیم که بسته به ظرفیت و توان و تلاش خود از آثار با برکت این مسیر بهره مند خواهیم شد.

 

 

 

داستان تحول شهید نیری از زبان خودش

 

 

به نقل از دوستان شهید: «یک روز با رفقای محل رفته بودیم دماوند. یکی از بزرگترها گفت احمد آقا برو کتری رو آب کن بیار… منم راه افتادم؛ راه زیاد بود؛ کم کم صدای آب به گوش رسید. از بین بوته ها به رودخانه نزدیک شدم. تا چشمم به رودخانه افتاد، یک دفعه سرم را انداختم پایین و همان جا نشستم.

 

بدنم شروع کرد به لرزیدن، نمی دانستم چه کار کنم. همان جا پشت درخت مخفی شدم… می توانستم به راحتی گناه بزرگی انجام دهم. پشت آن درخت و کنار رودخانه چندین دخترجوان مشغول شنا بودند. همان جا خدا را صدا زدم و گفتم: «خدایا کمک کن. خدایا الان شیطان به شدت من را وسوسه می کند که من نگاه کنم هیچ کس هم متوجه نمی شود اما خدایا من به خاطر تو از این گناه می گذرم.»

 

از جایی دیگر آب تهیه کردم و رفتم پیش بچه ها و مشغول درست کردن آتش شدم. خیلی دود توی چشمم رفت و اشکم جاری بود. یادم افتاد حاج آقا حق شناس گفته بود: «هرکس برای خدا گریه کند، خداوند او را خیلی دوست خواهد داشت.» گفتم از این به بعد برای خدا گریه می کنم حالم منقلب بود و از آن امتحان سخت کنار رودخانه هنوز دگرگون بودم و اشک می ریختم و مناجات می کردم.

 

خیلی با توجه گفتم یا الله یا الله… به محض تکرار این عبارات صدایی شنیدم که از همه طرف شنیده می شد به اطرافم نگاه کردم. صدا از همه سنگریزه های بیابان و درخت ها و کوه می آمد!!! همه می گفتند: سبوح القدوس و رب الملائکه والروح…
از آن موقع کم کم درهایی از عالم بالا به روی من باز شد…

 

 

 

با چشم پوشی از این گناه، راه صد ساله را یک شبه طی کنید

 

 

 

از حضرت یوسف (ع) گرفته تا ابن سیرین و میرداماد و شیخ رجبعلی خیاط و… احمد علی نیری و بسیاری از افرادی که ناشناخته ماندند، هرکدام به یک نحو شرایط گناه برایشان فراهم شد. اما با نفس مبارزه کردند و حتی لحظه ای خدایشان را به هوس های دنیایی نفروختند.

 

شاید با خواندن این مقاله این سوال در ذهن شما ایجاد شود که این افراد متعلق به زمان گذشته بودند که حفظ ایمان در آن آسانتر بود ولی در عصر ما، با وجود انواع ابزارهایی مانند گوشی های همراه، تبلت و…که گناه را به خلوترین مکان ها رسانده، دوری از این قبیل گناهان بسیار دشوار باشد.

 

اما با تکیه بر گفته بزرگان دین مبنی بر ضعیف بودن کید شیطان و داشتن اجر شهادت برای کسانی که در آخر الزمان خود را از گناه حفظ کردند و وجود نمونه های همچون شهید نیری و ابراهیم هادی که جوانان هم عصر ما بودند و در شرایط فساد دوران پهلوی جوانی کردند، که به مراتب شرایط گناه بیشتر و فراهم تر بود و در آن شرایط با یاری خداوند توانستند خود را حفظ کنند، پس ما نیز می توانیم با تصمیمی قاطع و یاری خواستن از خداوند، اهل البیت _علیه السلام_ و شهدا از این گناه اجتناب کنیم و اطمینان داشته باشیم که بسته به ظرفیت و توان و تلاش خود از آثار با برکت این مسیر بهره مند خواهیم شد.

 

 

تحریریه سایت با حجاب – زینب نیکبخت

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

 1. حمزه گفت:

  بسیار زیبا دست شما درد نکنه خداخیرتون بده

 2. پریا گفت:

  مو به تنم سیخ شد خدا آن بزرگواران را بیامرزد و به ما نیز توفیق عدم گناه لرضا الله بدهد

 3. Alah bandasi گفت:

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه رفقا
  ازتون میخوام که به وسعت دلهای بزرگ ومهربونتون و با صدایی به بلندی اندیشه های نابتون صلواتی از ته دل برای ظهور آقای محمدابن حسن العسکری ، امام بزرگوار عصر بفرستید . ایشان در همان کوچه هایی که ما راه می رویم راه میروند و بادیدن معصیت هایمان اشک می ریزند …
  همین الان با یک صلوات خالصانه خداوند رحمان و امام بزرگوار زمان خودمان را از خود خشنود سازیم.
  به امید رحمتت ای مهربان ترین مهربانان

 4. میلاد گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم …..به نام خدایی که هم رحمتی فراگیر دارد و هم رحمتی خاص برای نیکان
  سلام واقعا خدا به شما اجر بده ان شاءالله
  الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 5. sh گفت:

  واقعا جالب بود.جزاک الله خیرا

 6. محمد گفت:

  عالی بود ممنون .

 7. ناشناس گفت:

  آه از این فاصله ها
  فاصله ماها تا اونها

 8. ناصر زاهدی گفت:

  با سلام ، بسیار عالی بود ، دستتون درد نکنه

 9. یا زهرا(س) گفت:

  گوهر پاک بیاید که شود قابل فیض
  ور نه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود

 10. ناشناس گفت:

  عالی بود ممنون

 11. کلب المهدی گفت:

  زیاد خون به دلت کرده ام حلالم کن
  یاصاحب الزمان
  خراب کردم درستش کن
  اجرتون با امام زمان

 12. ... گفت:

  امشب همه چیز محیاست برای گناه…

 13. معشوق الحسین گفت:

  اجرتون با یوسف زهرا

 14. مجید گفت:

  خداوند خیرتان دهد

 15. Passenger گفت:

  عالی بود خا همشونو رحمت کنه
  دوست عزیز “Alah bandasi ” در غیبت امام زمان نباید اسم اصلیشونو به زبون اورد برادر

 16. Passenger گفت:

  عالی بود خدا همشونو رحمت کنه
  دوست عزیز “Alah bandasi ” در غیبت امام زمان نباید اسم اصلیشونو به زبون اورد برادر

 17. سپیده احمدی گفت:

  با اجازه کپی

 18. سپیده احمدی گفت:

  بااجازه کپی

 19. بابک گفت:

  خدا خیرتون بده

 20. - گفت:

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
  فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم
  ۳۹ مائده
  پس هرکس بعد از ستمش توبه کند و جبران نماید پس قطعا خداوند به سوی او باز میگردد همانا خداوند آمرزنده مهربان است.
  هروقت که به فکر گناه می افتیم به خودش پناه ببریم و ازش کمک بخواهیم.
  سخنرانی های استاد پناهیان خیلی موثره.
  http://Www.panahian.ir

 21. یا زهرا گفت:

  من از امروز تصمیم به ترک گناه گرفتم.انشالله خدا یاری ام کنه.امروز نیمه شعبان هست.به حرمت امروز انشالله امام زمان هم کمکم کن.
  بسم الله الرحمن الرحیم…

 22. یا فاطمه الزهرا گفت:

  امروز نیمه شعبان است.من به حرمت امروز تصمیم بر ترک گناه گرفتم.انشاالله امام زمان هممون رو کمک کنند
  یا علی

 23. حسن گفت:

  خیلی عالی

 24. مهدی گفت:

  خدایاامروز تصمیم بر ترک گناهانم گرفتم مرا یاری فرما تا از درگاهت رانده نشده ام پاک شوم

 25. داود گفت:

  خدایا کمکم کن دیگه دارم پیر میشم، واقعا روحم جلا پیدا کرد انشاالله همه جوونا عاقبت بخیر بشن دمتون گرم عالی بود?????????

 26. حبیب گفت:

  فقط باید به این جمله از اعماق وجود اندیشید تا ترک گناه برایمان بسیار آسان گردد.وآن جمله این است
  خداوند آن است که آنکه ترک گناه کرده را بیشتر از آنکه گناه نکرده دوست دارد.

 27. رهگذر گفت:

  خدایا با تمام وجود ازت میخوام کمکم کنی ، دستم رو بگیری و شبیه بنده های خوبت کنی . همون قدر که به پستی و گناه خودم معترفم به مهربانی و گذشت تو یقین دارم…
  خدایا کمکم کن

 28. رهگذر گفت:

  خدایا با تمام وجود ازت میخوام کمکم کنی ، دستم رو بگیری و شبیه بنده های خوبت کنی . همون قدر که به پستی و گناه خودم معترفم به مهربانی و گذشت تو یقین دارم…
  خدایا کمکم کن

 29. علی گفت:

  احساس حقارت می کنم.

 30. ناشناس گفت:

  چه فرصت هایی رو از دست دادیم تابحال
  امیدوارم که خدا فرصت بازگشت و توبه بده که حتما میده

  یاعلی

 31. حسن گفت:

  دمتون گرم

 32. محمدرضا گفت:

  حضرت علی (ع) : ترک گناه آسان تر توبه کردن است ..
  دوستان هرموقع شیطان برشما مسلط شد فقط یاد حضرت زهرا (س) بیوفتید و ازش کمک بخوایید . خیلی توی ترک گناه به من کمک کردن این بزرگواران ..
  یا زهرای مرضیه (س)

 33. مصطفی گفت:

  سلام
  من از امروز که روز قبل از عید غدیر است تصمیم به ترک گناهان چشمم گرفتم. برام دعا کنین که خدا کمکم کنه. میدونم خیلی دل حضرت زهرا را خون کردم.

 34. طهورا گفت:

  یا فاطمه زهرا دست تموم جوونهامون بگیر که هدایت بشبم
  به منم کمک کن به سوی گناه نرم و فردای قیامت شرمنده شما اهل بیت نشم،یا زهرا به فریادم برس تنهام نذار

 35. طهورا گفت:

  یا فاطمه زهرا به فریاد تموم جوونها برس هدایت بشن
  دست منم بگیر هدایت بشم فردای قیامت شرمنده شما اهل بیت نشم.یا فاطمه زهرا تنهام نزار…..

 36. سیدمحمد گفت:

  سلام من از وقتی که این مطلب رو خوندم. ازخدا خواستم تا به همین نحو مرا اامتحان کند)التماس دعا)

 37. مجید گفت:

  تصمیم ترک گناه گرفتم حاجی ، دمتون گرم

 38. گناه کار گفت:

  من الاغ گناه کردم چه غلطی کردم خدا درونم داره میسوزه من چرا مثل اینهانشدم به منم فرصت بده خدا امتحان پس بدم تایه چیزی بهم عطا کنی خدایامنواینومیخام ازت قلبم داره ازدهنم میزنه بیرون غلط کردم من چرا نباید عارف میشدم من چه کردم باخودم خدااا

 39. علی اقا گندابی گفت:

  درستش کن ..
  خواهش میکنم خدا…
  اگه مهربونیت نبود من چی کار میکردم خدااااااا
  امیدم به خودت
  خلاص

 40. فاطمه گفت:

  واقعا عالی بود ممنون ازتون…کاش ما هم به این درجات برسیم

 41. یومانی گفت:

  سلام
  میگند در زمانهای خیلی طولانی خدا خیلی ظلم می کرده خسته شده خودش ترک اخلاق بد کرده یومانی بوده

 42. محسن گفت:

  واقعا دستتون دردنکنه انشاالله خداهم دست منومیگیره وهم دست شمارا.
  گل کاشتید

 43. لیلا گفت:

  من هم دوساله و چند ماهه که مسیرم عوض شده و چند بار شرایط گناه به طرز بدی برام به جود آمدو گناه نکردم ولی چرا هیچ کدوم ازین اتفاقاتی که برای این عزیزان افتاد برای من نیفتاد؟نه دری به روم باز شد نه اتفاقی توی زندگیم افتاد. از خدا طلب همسر مومن و با اخلاق داشتم تا قبل از اینکه به گناه بیفتم ولی حتی این خواستمم محقق نشد. دلم خیلی شکسته. با اینهمه فشار توی زندگیم دارم زندگی میکنم که از راه خدا مسیرم عوض نشه ولی هیچ اتفاقی برام نمیفته. میدونم اعمال فقط بایدبرای رضای خدا باشه و هیچ چشمداشت و توقعی از کاری که برای خدا میکنم نباید داشته باشم ولی فقط یه دلخوشی میخوام ازش

 44. مسلم گفت:

  خیلی خوب بود استفاده کردیم

 45. مجید گفت:

  اینارو نوشتی همشون دروغ هست
  من کسی هستم که در ۲۳سالگی و زمانی که دانشجو بودو با یکی از دوستان تنها بودم،موقعیت گناه پیش اومد و دوستم گناه کرد اما من رفتم بیرون و گناه زنا را انجام ندادم
  ولی هیچ اتفاقی توو زندگیم نیوفتاد
  ازین پشیمون، نه اینکه گناه نکردم بلکه بخاطر اینکه فک میکردم خدا اهمیت میده ولی افسوس که خودمو فریب دادم
  خوشبختانه دیگه هیچ چیزی را قبول ندارم
  چیزی که دیدمو انتظارشو داشتم نشد چه برسه به وعده اون دنیای ندیده

 46. رزمان گفت:

  ای خدا چرا این همه آدم گناهکار رو به راه راست هدایت میکنی ما رو مه
  ای خداااااااا

 47. احمد نسیمی گفت:

  سلام علیکم
  آقا مجید که گفته بودی منم تو دوران دانشجویی موقعیت گناه برام پیش اومد و دوستم گناه کرد و من نه…
  برادر امتحان شما این بود که دوستتان هم با نهی از منکر منصرف کنین یا حداقل بعداز امر به معروف بیزار میشدین نه اینکه بگید به من چه اون زنا میکنه…
  درباره این مقاله هم اینو بگم که این بزرگواران بنظرم یه نکته ای رو همیشه مد نظر داشتن و اونم اینه :
  الم یعلم ان الله یری

 48. امیر علی گفت:

  برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست .امیدوارم همه رنگ و بوی خدایی بگیریم
  خیلی سپاسگزارم که این مطالب مفید را برای ما قرار دادید
  اجرتان با الله

 49. سیده گفت:

  بسیار عالی و چقدر به این مطلب نیاز داشتم خدا خیرتون بده

 50. سیده گفت:

  عالی بود چقدر بهش نیاز داشتم

 51. ناشناس گفت:

  لطفا ۱ دقیقه وقت بذار و بخون، ممنون

  اول از همه یه صلوات خالصانه از ته دلت برای سلامتی و وظهور اقا مام زمان و بعدشم شفای مریضا بفرست، ما ادما این همه گناه میکنیم این همه امام زمانمون رو ناراحت میکنیم حالا چیکار میشه ۱ ثانیه ی دونه صلوات ب خاطرش بفرستیم؟! شک نکنید که امام زمان از حال و احوال ما اگاهه و در بین ما حضور داره و غیب ت هم ب معنای این نیست که اقا بین ما نیست بلکه این ما هستیم که اماممون رو نمیبینیم.

  دوستان ، من تا چند دقیقه پیش از این که این کامنت رو بذارم در معرض گناه بودم ولی فقط ی جمله گفتم خدایا کمکم کن از اقا امام زمان کمک خواستم، و واقعا کمکشون رو دیدم!!!!! دوستان باور کنید اگر در شرایط گناه قرار گرفتید، فرقی نمیکنه کوچیک یا بزرگ ؛ فقط کافیه ی لحظه خالصانه از خدا و امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) کمک بخواین. بگین خدایا کمک کن، حفظم کن از گناه، نمیخوام گناه کنم، و اگر واقعا قصد و نیتتون گناه نکردن باشه مطمئن باشید که اون لحظه خدا کمکتون میکنه و به گناه آلوده نمی شید.

  من کامنت بعضی از دوستان رو خوندم ی بنده خدایی گفته بود من در مقابل گناه مقاومت کردم ولی هیچ حالت عرفانی و… برام پیش نیامد، قصد قضاوت ندارم فقط میخوام به شما و اون بنده خدا بگم که بهتره هیچ وقت درمقابل انجام کاری برای خدا چیزی طلب نکنیم و فقط خالصانه نیت کنیم و اون کار ر وبرای خدا انجام بدیم یا خالصانه فقط به خاطر اطاعت از فرمان خدا از گناه دوری کنیم نه اینکه بگیم خدایا من این گناه یا کار رو انجام نمیدم در عوض شما به من فلان چیز رو بده، درمورد درست یا نادرست بودنش اطلاعی ندارم فقط میدونم بهترین حالت اینکه خالصاه برای خدا از گناه دوری کنیم؛ بدون شک خدا خودش از تمام نیاز ها و خواسته های شما خبر داره و خودش در زمان و مکان مناسب اجرتو رو میده، فقط باید صبر داشته باشید.

  امید وارم کامنتم مفید واقع شده باشه براتون
  با ارزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما عزیزان.

 52. سولماز گفت:

  عالیه داداش

 53. سولماز گفت:

  داداش واقعا عالی

 54. عزیز گفت:

  من یک گناه است سال ها است هر قدر که کوشش کردم نتوانستم ترکش کنم
  خیلی وقت شده است حتی ۲۰ روز پشت سرش هم روزه گرفتم تا ازین گناه دور باشم اما بعد ۲۰ روز بازم به این گناه آلوده شدم اصلا راهم را گم کردم نمیدانم چی کنم 😭😭😭

 55. مجید گفت:

  سلام به همگی این حرفا همشون واقعیت دارن من نمیگم شاید یکی نگاه نا محرم نکرده یا مرتکب زنا نشده اتفاق ملموسی نیفتاده تو زندگیش ولی این به این معنی نیس که این حرفا واقعیت نداره من تجربه خودم رو میگم الان ۳۶ سالمه وقتی جوونتر بودم چندین بار شد تصمیم گرفتم گناه چشم و دل و زبان نکنم وباید بگم جواب میداد تو یه بارش شیاطین اومدن تهدید کردن که برگرد به طرف ما تو یه بارش خابهای عجیب و دیدن ملائکه و خلاصه لذت بی نهایت معنوی قابل وصف نیس دیدن ائمه تو خواب وبیداری خلاصه جانم بهتون بگه نا امید نباشین من الان ازدواج کردم زندگی خوبی دارم خودشم بچه فقیر بودم و با صفر شرو کردم ولی به لطف ائمه اطهار خصوصا امام زمان زندگی خوبی دارم من دعای عهد زیاد میخوندم ازبر بودم خدا هم لطفش بی پایانه ناگفته نماند منم بنده گنهکاریم ولی به تجربه میگم این راه صراط مستقیمه نترسین برین جلو خوشبختی با کسیه که به نفسش غالب باشه یه نکته هم میگم که استفاده کنین یه جهش صد ساله داره اونم تقویت تمرکز و تمرینات تنفس تاثیر عالی داره در سرکوب نفس آرزوی موفقیت برای هممون الهم عجل لولیک الفرج

 56. فائزه گفت:

  آیا پرهیز از ارتباط با نامحرمی که به شدت عاشقش هستی برای زنان نیز ارزش و جایگاهی دارد یا خیر فقط برای مردان ثواب دارد ؟

 57. M. Es گفت:

  شکی تو این نیست که اگه از گناهی دوری کنی خداوند متعال لذت‌های تو مسیر زندگی به مراتب بیشتر از این گناه شیطانی برایت مهیا می‌کند

 58. ناشناس گفت:

  من امروز تا یه قدمی گناهی بزرگ رفتم ولی بایاری خدااتفاق نیفتادتمام بدنم میلرزیدفقط ازخداکمک خواستم ولی بازهم ناراحتم که اصلا چراتوچنین موقعیتی قرارگرفتم چراجرات وجسارت نداشتم که توشرایطش قرارنگیرم.واقعیتش دلم میخواست انجامش بدنم اما تصمیم گرفتم بخاطرخداترکش کنم

 59. ناشناس گفت:

  عالیییییییییی

 60. خ الف گفت:

  سلام.
  لطفا به مطالب اینجانب دقت کنید :
  ۱. اینکه یک عده یک بار امتحان شدند و جایزه گرفتند ، دلیل بر این نیست که برای همه اینطور باشد !
  ممکن است یکی سالها یا حتی دهها سال ، چندین و چند بار ( شاید دهها و صدها بار ! ) امتحان شود ، ولی جایزه ای دریافت نکند !
  اما نباید ناامید شد ، دستور العمل برای حیات بشر ، قرآن کریم هست و الله متعال میفرماید: الذین قالو ربنا الله ( کسانی که گفتند رب ( یعنی ارباب و صاحب اختیار و مولا ) ما خداست ) ثم استقاموا ( و استقامت کردند ) ……و بقیه اش ( که در دو آیه شریه جداگانه آمده)…….
  باید در عمل ،”ربناالله” گفتن را اثبات کرد( یعنی با عمل به اوامر الهی ، ارباب و مولا بودن الله متعال را گردن نهیم) و مهمتر اینکه استقامت کنیم ، سالها و حتی دهها سال، با یک یا ده یا صد بار کف نفس ، شاید جایزه ندهند ،چون خداوند صراحتا فرموده : استقامو…..
  اما این را یقین بدانیم ، هر قدر دیرتر جایزه داده شود ، بزرگتر و کاملتر خواهد بود …….
  ۲. جریان ابن سیرین ساختگی هست و ایشان عالم سنی مذهب و با تقوا بودند، ولی جریان کف نفس و جایزه ی ” تعبیر خواب ” بعدا ساخته شده و به ایشان نسبت داده شده و متاسفانه معروف هم گشته.
  در حالی که ایشان به تعبیر خواب اعتقاد چندانی نداشتند….
  ولی بعدها این جریان به ایشان نسبت داده شده ( شاید یه علت متقی بودنشان ، قبولاندن این جریان کذب راحتتر بود) و حتی کتابهای تعبیر خواب هم به ایشان نسبت داده شده که واقعیت ندارد.
  اما اصل قضیه ( رعایت تقوای الهی و عزت یافتن پیش الله متعال ) ثابت و پابرجاست ، هر چند یک مورد ساختگی موجود باشد.
  ۳.اما مسئله مهم دیگر ، عجب و غرور و خود بزرگ بینی هست که شیطان با این دام سراغ اهل تقوا را میگیرد ، تا اعمالشان را تباه کند.
  اگر گناه نکردیم ، مواظب باشیم خودمان را بزرگ و مهذب فرض نکنیم و این کف نفس و تقوا را موهبتی الهی بدانیم ، نه از جانب خودمان و فکر نکنیم از دیگران برتریم.
  امام معصوم فرموده : “هر کس خود را از دبگران بهتر فرض کند ، دچار تکبر شده است ”
  و تکبر باعث سقوط ابلیس شد و چه بد است ضلالت ( بوسیله عجب و تکبر ) بعد از تقوا.
  اللهم اهدنا الصراط المستقیم…….

 61. رضا گفت:

  عاااااااااااااالی

 62. ناشناس گفت:

  خیلی دوست داشتم خدا کند که من هم بتوانم که اینگونه سر بلند شوم پیش خداوند مهربان گر چه گناه کاریم ولی کمک از خودش میخواهیم ..
  ..عالی بو دممنون از شما

 63. ناشناس گفت:

  خیلی زیبا