تشویق با هدیه های کوچک

۲۱ فروردین ۱۳۹۷
یکی از راه های تشویق کردن پاداش است

یکی از راه های تشویق کردن پاداش است.

بهتر است برای رعایت حجاب فرزندتان هدیه های هر چند کوچک اما مستمر تهیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید