حجاب

۰۱ مهر ۱۳۹۶

 

خدایا هر سحرگاه دل انگیز
شمیم ذکر با روحم در آمیز

حریم ذکر تو باغ برین است
مگر فردوس آیا غیر از این است؟

پاسخی بگذارید