حجاب

۰۱ مهر ۱۳۹۶

 

خدایا هر سحرگاه دل انگیز
شمیم ذکر با روحم در آمیز

حریم ذکر تو باغ برین است
مگر فردوس آیا غیر از این است؟

دیدگاهتان را بنویسید