عکس حجاب

۰۲ مهر ۱۳۹۶

 

گاهی برای آرام شدن
باید وقت بگذارید

نفس بکشید …
مکانی زیبا بیابید …
و به هیچ چیز فکر نکنید…

پاسخی بگذارید