عدم شناخت فلسفه حجاب از عوامل کم رغبتی جوانان به مقوله حجاب

۲۶ فروردین ۱۳۹۷
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورقم گفت: یکی از عومل کم رنگ شدن بحث حجاب در جامعه عدم شناخت فلسفه حجاب وکارکردهای آن بوده که نیازمند فرهنگ‌سازی جامعه دانشگاهی، اساتید، روحانیت و دردرجه اول خانواده است که باید به صورت هدفمند پیگیری شود

به گزارش باحجاب،حجت‌الاسلام ضمیری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور قم با اشاره به موضوع کم رغبتی و کم رنگ شدن حجاب در جامعه گفت: حجاب به عنوان یک اصل قرآنی مطرح بوده و در آیات متعددی در قرآن به آن تاکید شده است و ابعاد آن در سوره احزاب آیه ۵۹ به عنوان فرمان و امر آمده است که ای پیامبر به همسران دختران و زنان مومن بگو که روسری و جلابیب را  به خود نزدیک کنند و گلو وسینه های شان را بپوشانند و آنها را معرفی کن تا به آنها تعرض نشود.

 

وی افزود: اصل حجاب نوعی اصل قرآنی است و جای تردید ندارد و می توان اینگونه معنا کرد که حجاب یک نوع پوشش ومانع است در واقع قسمت هایی از بدن زن که می‌تواند برای مرد جنبه هوس داشته باشد باید پوشیده شود.

 

حجت الاسلام ضمیری ادامه داد: هرچند مردان یکسری محدودیت دارند اما باید حجاب خود را رعایت کنند و در جامعه با پوشش حاضر شوند با این حال گاهی برخی مصادیق در جامعه دیده می شود که اخلاقی نیست و باید به آن توجه شود.

 

یکی از عوامل کم رنگ شدن حجاب عدم شناخت فلسفه و مقوله حجاب است

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور قم تصریح کرد: یکی از عومل کم رنگ  شدن بحث حجاب در جامعه عدم شناخت مقوله حجاب، فلسفه حجاب وکارکردهای آن است که اگر توسط گویندگان و نویسندگان با اشار به مفاهیم قرآنی مرور و اشاره شود  که حجاب باعث حفظ زن از مخاطرات است که اگر رعایت نشود موجب فساد اخلاقی، ناامنی کیان خانواده و جامعه شود .

 

وی اظهار داشت: باید فلسفه حجاب درجامعه تبیین شود و گاهی عدم تبین افراد و تشویق به رعایت حجاب باعث الگو قرار دادن سبک زندگی غربی می شود وچنین کسانی که در معرض ماهواره و شبکه های اجتماعی قرار دارند را نمی توان کنترل کرد چرا که  نوع پوشش های ارائه شده بسیارتاثیرگذار است و فرد فکر می کند بهترین سبک، سبک زندگی غربی و به غلط تصور می شود که پیشرفت وتکامل در بی حجابی و برهنگی است.

 

حجت الاسلام ضمیری یاد آور شد: کم توجهی  به ابعاد اعتقادی و معنوی حجاب بسیار مهم است که در ابتدا باید بحث معنویت و اعتقادات و پشتیبانی اعتقادی در جامعه جا بیافتد  و خیلی مهم است که زن ارزش حجاب را بفهمد و برای آن اهمیت قائل شود.

 

بدرفتاری والدین در مقوله حجاب باعث بی توجهی آنها به ارزشهای حجاب می شود

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نورقم خاطر نشان ساخت: بدرفتاری و سختگیری برخی  والدین در مقوله حجاب گاهی اوقات نتیجه عکس داشته و جوان را نبست به حجاب و ارزشهای آن بی توجه می کند .

 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خانواده از نسل دیگری هستند و با جامعه امروز جوانان تفاوت دارند باید بیشتر مراقب باشند و با زبان تشویق و زبان خوش جوانان را نسبت به موضوع  حجاب آگاهی دهند و ارزشهای آن را بیان کنند تا آرا آرام در باور جوانان جا بیافتد.

 

حجت الاسلام ضمیری افزود: برخی افراد هنجار شکن جامعه، بدحجابی را به صورت مد درآورده و دختران با تصوراینکه مد جامعه امروز اینگونه است با تصور غلط از حجاب در جامعه حاضر می شوند و با حجاب  مدل سازی شده، آرایش و لباسهای نامناسب در جامعه حضور پیدا می کنند و این امر می تواند تاثیر منفی در کنش های  افراد دیگر جامعه بگذارد .

 

وی  گفت: ساخت برخی فیلمها و کارهای هنری، بازیگران و هنرمندان و حتی برخی  صحنه ها می تواند تاثیر گزاری بالایی در شکل گیری باور و اعتقادات جوانان داشته باشد چرا که وقتی جوان می بیند چنین تصاویرو عناوینی در یک رسانه عمومی و ملی مطرح است فکر می کند الگوی درستی برای انتخاب است .

 

لجبازی با مشکلات جامعه باعث کم رغبتی جوانان به حجاب می شود

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور قم ابراز داشت: در همین راستا رسانه های تصویری  بایدبا دقت بیشتری به مقوله حجاب در  فیلم نامه ها و کارهای هنری خود داشته باشند تا عدم الگو سازی درست در فیلم ها و تصاویرموجب حجاب گریزی و کم رغبتی آنها به حجاب نشود .

 

حجت الاسلام ضمیری با بیان اینکه لجبازی کردن با مشکلات جامعه یکی دیگر از عوامل کم رغبتی جوانان به حجاب است عنوان کرد: برخی جوانان با لجبازی کردن با مشکلات جامعه به طریق نادرست ارزش های دینی و اعتقادی خود را به خاطر مشکلات رایج در جامعه به مخاطره می‌اندازند و ارزشهای خود رابه حراج می گذارند .

 

 رشد شخصیت نیازمند توجه یکسان به مقوله ظاهر و باطن است

وی  اذعان داشت: برخی تصور میکنند آنچه مهم است باطن فرد بود و به ظاهر توجه نمی کنند اما باید بدانند اسلام دینی است که هم روی ظاهر وهم روی باطن افراد تاکید دارد و برای رشد شخصیت باید به هر دو مقوله توجه شود هر چند گاهی در برخی  موارد اگر یک فرد چادری تخلف کند نباید بگوییم که هر کسی که چادرپوشیده متخلف است و نباید اجازه دهیم نگاهمان نسبت به حجاب خدشه دار شود.

 

عضو هئیت علمی  دانشگاه پیام نور قم  ابراز داشت: عوامل متعددی از  جمله آموزش و پرورش ، نهادهای فرهنگی و تربیتی، فعالیتهای  چهره به چهره، ساخت کارهای هنری وفرهنگی، فرهنگ سازی حکومت و برخورد مناسب و با جا با ناهنجاری های موجود درجامعه می تواند نقش تاثیرگذار بالایی در حفظ و ارزشمندی  حجاب در  جامعه داشته باشد .

 

وی  ادامه داد: برای ترو یج و تبلیغ حجاب در  جامعه نیازمند انجام فعالیتهای فرهنگی هستیم و مسئولین ما دررده های  مختلف باید مشوق حجاب باشند و نشان دهند حجاب یک ارزش است و نباید از تکرار آن پرهیز کرد چرا که تکرار برخی موضوعات در قالبهای  مختلف میتواند تاثیرات روحی و روانی بالایی در  فرد داشته باشد.

 

حجت الاسلام ضمیری اظهار داشت: عفاف حق اجتماعی جامعه است و همه ملزم به رعایت آن بوده و حکومت باید با توجه به ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه با مصادیق بسیار زننده بدحجابی با افراد هنجار شکن به صورت سازمان یافته برخورد کند .

 

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور قم گفت: اگر فلسفه حجاب و ارزش آن در جامعه تبیین، لباس و پوشش مناسب طراحی  شود می توان با انگیزه بالا تری جوانان را به حجاب دعوت کرد ونباید فراموش کرد که نتیجه دهی دراین مقوله نیازمند فرهنگ‌سازی جامعه دانشگاهی، اساتید، روحانیت و در درجه اول خانواده است که باید به صورت هدفمند به عنوان یک پروسه در جامعه پیگیری شود تا بتواند تاثیرات سازنده و ماندگاری درراستای رعایت و حفظ  حجاب در جامعه داشته باشد.

منبع: شبستان

 

دیدگاهتان را بنویسید