تاکید دادگاه عالی آمریکا بر داشتن حق حجاب یک زن مسلمان

۲۸ فروردین ۱۳۹۷
دادگاه عالی آمریکا در حکمی بر حق داشتن حجاب برای یک کارمند زن مسلمان تاکید کرد.

به گزارش باحجاب به نقل از المسلم، «نهاد عوض» مدیر روابط عمومی شورای روابط اسلام آمریکا گفت: دادگاه عالی ایالت متحده آمریکا بر حق داشتن حجاب یک زن مسلمان کارمند تاکید کرد.

عوض افزود: این حکم نهایی تبعیض ضد این زن محجبه را جرم عنوان کرد و این حکم در همه ایالت های آمریکا اجرایی است.

وی ادامه داد: شورای روابط اسلام آمریکا از ابتدای ماجرا پیگیر این مسئله بوده است.

مدیر روابط عمومی شورای روابط اسلام آمریکا گفت: حکم دادگاه عالی در آمریکا درباره حق پوشش حجاب به نفع  زن مسلمان کارمند صادر شد.

منبع: شبستان

دیدگاهتان را بنویسید