داستان های کودکان از زنان برتر

۲۸ فروردین ۱۳۹۷
استفاده از آیات معرفی زنان صالح و برتر اسلام و بیان زندگانی ایشان به عنوان الگو با استفاده از داستان کودکانه

استفاده از آیات معرفی زنان صالح و برتر اسلام و بیان زندگانی ایشان به عنوان الگو با استفاده از داستان کودکانه

 

دیدگاهتان را بنویسید