نه سالگی دیر است

۱۴ خرداد ۱۳۹۸
دختری که تا قبل از نه سالگی آزادانه هر لباسی را پوشیده است با رسیدن به این سن قطعا نخواهید توانست حجاب را رعایت کند. پس آشنایی تدریجی ضروری است.

دختری که تا قبل از نه سالگی آزادانه هر لباسی را پوشیده است با رسیدن به این سن قطعا نخواهد توانست حجاب را رعایت کند.
پس آشنایی تدریجی ضروری است.

پاسخی بگذارید