شهید محمد علی وکیل زاده

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
شهید محمد علی وکیل زاده: خواهرم! با حفظ حجاب و نجابت و عفت خود، حضرت زینب را خشنود کن.

شهید محمد علی وکیل زاده:

خواهرم! با حفظ حجاب و نجابت و عفت خود، حضرت زینب را خشنود کن.

دیدگاهتان را بنویسید