برگزاری جشن تکلیف سالانه

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
هر سال روز جشن تکلیف کودکتان مراسمی کوچک به پا کنید.

هر سال روز جشن تکلیف کودکتان مراسمی کوچک به پا کنید. چون آن روز تولدی دیگر است و او نقاط ضعف و قوتش را یاد آوری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید