چادر جشن تکلیف

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
چادر جشن تکلیف را باید با استفاده از شکوفه و روبان تزیین کنیم و باید به طور محسوس زیباتر از سایر چادرها باشد

چادر جشن تکلیف را باید با استفاده از شکوفه و روبان تزیین کنیم و باید به طور محسوس زیباتر از سایر چادرها باشد

دیدگاهتان را بنویسید