هر زنی یک سرزمین است

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
هر زنی یک سرزمین است آداب و رسوم خودش را دارد

هر زنی یک سرزمین است آداب و رسوم خودش را دارد

مثلا آنهایی که محجبه اند و سفیران حیا

چشمت که بهشان بیفتد

دست خودت نیست

سر به زیر میشوی و مودب

دیدگاهتان را بنویسید