ظرافت خانه داری

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
زن در خانه بیکار نیست

زن توی خانه بیکار نیست. یک عده ای خیال می کنند. زن در خانه بیکار است . نخیر زن توی خانه بیشترین و سخت ترین و ظریف ترین کارها را انجام می دهد.

مقام معظم رهبری

پاسخی بگذارید