انتخاب چادر

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
چادری که برای فرزندمان انتخاب میکنیم باید سبک راحت و بدن نما نباشد. توجه کنیم هدف از حجاب پوشاندن حجم بدن است. اگر نه حجاب چرا؟

چادری که برای فرزندمان انتخاب میکنیم باید سبک راحت و بدن نما نباشد.
توجه کنیم هدف از حجاب پوشاندن حجم بدن است.
اگر نه حجاب چرا؟

دیدگاهتان را بنویسید

  1. نفس گفت:

    از نظر این مطلب چه چادری بدن نماست