عموی مادر محرم یا نامحرم؟

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
دختر است و باحیا برای همین جلوی عموی مادرش هم حجاب میگیرد. در حالی که عمو و دایی مادر و پدر محرم هستند.پس نیازی به این کار نیست.

دختر است و باحیا برای همین جلوی عموی مادرش هم حجاب میگیرد.
در حالی که عمو و دایی مادر و پدر محرم هستند.پس نیازی به این کار نیست.

رساله آیت الله مجتهدی تهرانی

منبع: فرهنگ بهتر

دیدگاهتان را بنویسید