حجاب (خاطره ای از شهید محمد منتظرالقائم )

حجاب (خاطره ای از شهید محمد منتظرالقائم )
۱۷ مهر ۱۳۹۶

می دانست از ساواکی ها می باشند و می خواهند براش پرونده سازی کنند.

از او پرسیده بودند نظرت در مورد حجاب چیه؟ گفته بود: من کە نظری ندارم باید از روحانیت پرسید!

من فقط یه حدیث بلدم کە هرکس همسرش را بی حجاب در معرض دید دیگران قرار دهد بی غیرت است و خداوند او را لعنت می کند.

ساواکی ازش پرسید شاه را داری می گی؟ خنده ای کرد و گفت من فقط حدیث خواندم.

 

منبع: ابر و باد

دیدگاهتان را بنویسید