عهد باحضرت معصومه(س)

۱۷ مهر ۱۳۹۶

مستند از لاک جیغ تا خدا،
من #عهد بستم باحضرت معصومه(س) که حجاب برتر را انتخاب کنم…

پاسخی بگذارید