راهکارهای عملی برای تربیت پسران با غیرت

۰۹ تیر ۱۳۹۷
با جوایز ویژه پسرتان را به یادگیری اشعار ارزشی ترغیب نمایید.

شما می توانید از ۲ سالگی علاوه بر سوره های کوچک قرآن، شعرهای کودکانه که حاوی مضمون غیرت دینی و ملی است را به پسرتان آموزش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید