راهکارهای عملی برای تربیت پسران با غیرت

۱۲ تیر ۱۳۹۷
از سنی به بعد باید مراقب همبازی های کودک خود باشید

بچه ها از همسالان و بازی ها برخی مسائل جنسی را خیلی زودتر از سن و به صورت نادرست می آموزند.

دیدگاهتان را بنویسید