راهکارهای عملی برای تربیت پسران با غیرت

۰۲ مرداد ۱۳۹۷
با تئاتر بازی کردن برای کودکانتان غیرت را به او آموزش دهید

برای آموزش دادن یک رفتار خاص به پسرتان بدون آنکه مستقیم و به صورت زبانی باشد به او آموش بدهید

با هماهنگی یکدیگر آن رفتار را طوری انجام دهید که کودک شاهد آن باشد.

دیدگاهتان را بنویسید