راهکارهای عملی برای تربیت پسران با غیرت

۰۶ مرداد ۱۳۹۷
پدرها در تربیت پسران با غیرت مسئول ترند!

ارتباط های بیشتر پدر  با پسر سبب می شود ناخودآگاه پسر صفات مردان را از پدر یاد بگیرد.

گاهی پدر در مقابل کودک خود حجاب مادر را ستایش کند و او را با خود به محافل مردانه ببرد و گاهی به او بگوید من نیستم مراقب خواهر و مادرت باش.

دیدگاهتان را بنویسید