قوانین سخت اروپایی

۰۶ مرداد ۱۳۹۷
قابل توجه فریب خوردگان حجاب اختیاری

در غرب که مهد آزادی است کسی حق ندارد رفتاری خلاف قوانین و مقررات انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید