آشفتگی روانی و افسردگی

۰۹ مرداد ۱۳۹۷
هرکس عنان چشم را رها کند اندوهش بسیار شود

اما علی علیه السلام  :هرکس عنان چشم را رها کند اندوهش بسیار شود

دیدگاهتان را بنویسید