گفتگو با نامحرم

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

امام باقر علیه السلام:

گفتگوی با زنان نامحرم از دام های شیطان است

دیدگاهتان را بنویسید